-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Xen
Advisory ID   : NCSC-2021-0165
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210218
Toepassing   : Xen Hypervisor
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van de Xen hypervisor hebben een kwetsbaarheid
  verholpen. Een lokale kwaadwillende binnen een guest-systeem kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken op de host of voor het verkrijgen van verhoogde rechten.
  Versies van Xen gelijk aan of hoger dan 4.12 zijn niet door deze
  kwetsbaarheid getroffen.

  Er is nog geen CVE-nummer aan de kwetsbaarheid toegewezen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-366.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYC50+uEs56R4sCd0AQp+eAv/YAxP7Hdqsqo/dMoTFSZu5t8JbZ08y22I
FJxYZ04Cuc4foO3lMoYCuujRqPq+sZNx3ZOd5OgLdGIXWgfNlr//8CYHWzLn2MM3
Ey2AbcvNDmZZuuxTca7FyAiEK7Qy6mXv+WGYavqLXHOu92A9GmtwmSA2JcTBu4+v
wDcrMc16D2Cv+KvZb1Qm47pcwfgcg0CZlQG6Kc8B8Zvwcl6XyTUlz1r3nfEcnuWQ
lS2xRZENtrhnejYp8DMzIq3MNyufo1gozxsyatLMsYdcNHvNvSY1ltTjMH1GhkCJ
7Oqaz2YIQs/PQNHrO+vXNjiSJcrDFBIKeFGGG67s1JRes83stkJCnGSoAusiDLcf
JZ575EQziUEsjh4dLDY1rbD2wKCgEM4OU222uXI9swlJcZ/rqlpKMDiIrS1l9Y5S
mtc8D0ogkXthrnb1QekNgMh6la/A+GvbLOjLiHrDhClHtRxEKGoC1niZbrI50EXK
4ccYDGswLyKP1Xeq9yPh37ziC0DIK9ev
=VO8x
-----END PGP SIGNATURE-----