-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Xen
Advisory ID   : NCSC-2021-0165
Versie     : 1.01
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2021-27379
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210222
Toepassing   : Xen Hypervisor
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Inmiddels is een CVE-ID toegekend aan deze kwetsbaarheid. Ons
  beveligingsadvies is hierop aangepast en de inschaling wijzigt
  verder niet.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van de Xen hypervisor hebben een kwetsbaarheid
  verholpen. Een lokale kwaadwillende binnen een guest-systeem kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken op de host of voor het verkrijgen van verhoogde rechten.
  Versies van Xen gelijk aan of hoger dan 4.12 zijn niet door deze
  kwetsbaarheid getroffen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-366.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYDObUeEs56R4sCd0AQqVxQv/cjMGydjEpdbXlNcjzHuSLUaYxdiOxq0f
8sL/qB0x1wJrXXbfjwrpNCDBmU2FMmRmqfgBCaVye+jgrKzr0MG3KPSo5/LeN6Fa
veRTA1hVdpuBaN45ooJ47SE8nmuQIcPx57wkIP1rTFUVeMWSHQxFlA5NLFjQkVSz
rHpObhV8mKN64L5xts4QLGOJz/iAQcOYrcK6ioq2Gs8iAy0DYkGrxJcPKk5Fz3qK
Ku2K8kDJ/TtdXqf5LsS/yMkNOGY0RlGhulozz5WkS/gibRDuEqEaKU1WJk9UOnQW
nX340nNVdqZYp7JUwGKywqYD+8f+RhtHwZ38FJ7unNCFTH43yzRe01YLCLhrtenW
9C96d+ELII3cdi/uq7BF30FR/rndoVU5Pp++EEb0m1kQJOuqycYPvig1SiHxXaWM
xtbdLql0ow9NzI7Oojxp7gdVQW3zJH8n10h+AA9xIhRJHGPf3HAUVr1V+Sne9bbj
C9gK+o+eMF/8kUgA5tKLHjt9nPGCSxqX
=pLbv
-----END PGP SIGNATURE-----