-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Xen
Advisory ID   : NCSC-2021-0165
Versie     : 1.02
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2021-27379
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210610
Toepassing   : Citrix Hypervisor (voorheen XenServer)
         Xen Hypervisor
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Hypervisor en XenServer. In deze updates zijn ook de kwetsbaarheden
  met kenmerk CVE-2021-28692 en CVE-2021-0089/CVE-2021-26313
  meegenomen.
  Deze kwetsbaarheden zijn beschreven in respectievelijk
  NCSC-2021-0498 en NCSC-2021-0501.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van de Xen hypervisor hebben een kwetsbaarheid
  verholpen. Een lokale kwaadwillende binnen een guest-systeem kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken op de host of voor het verkrijgen van verhoogde rechten.
  Versies van Xen gelijk aan of hoger dan 4.12 zijn niet door deze
  kwetsbaarheid getroffen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-366.html

  Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Hypervisor en XenServer. Voor meer informatie, zie:

  https://support.citrix.com/article/CTX316324

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYMHFVOEs56R4sCd0AQoMIQwArqkHDaatFblZ8IUFK9H/8gh21McUfNee
DXGOOTocyNwxRxwaC42Vo/twkrvHPyPbSpUbEbE/PCgKQwSab1pvr5Ec2IdTxe4v
kjCXexEWwPoev4zlkCAI9G65Ip8rNt174dMmzXleKX9h5SKRlYtM1O+z+yFI8Alq
0kz4PTK1Jo4nOc631NnxUaDDFS3DLDkKe04J3SJfhKc9XuPWH7UmtHhU8d9AEXMR
ru4FeeEAwVr3u0MbM4Q6V9EMI9+4W5N5zjCnm4/CDdNamXylLMWzBmxjFn6qNAY9
SvP2hIgnofaOzfcSOj6cITkfxMMkrUl3mmshDIGxAReokRnJ2Z6vJvcwWueZaD51
pXyEPvBKORftWtkzFr23Le682jzO+5iEVb9CIMAMA8zlIk+dOa5hqo8BxlPi9oCH
bz4F5hpDdwddgyuknxI1z64Aku+tkniTRWAfnWxn1gdr/yB6TcrkIaENcwESFNu5
WTuTEsZe2TZUHPJu1/uraB9G5ayhiIZV
=IS8n
-----END PGP SIGNATURE-----