-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Python
Advisory ID   : NCSC-2021-0168
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-3177, CVE-2021-23336
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210222
Toepassing   : Python
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Python. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  De ontwikkelaars van Python hebben aangegeven dat de kwetsbaarheid
  met kenmerk CVE-2021-3177 in theorie kan leiden tot het uitvoeren
  van willekeurige code, maar dat dit in de praktijk lastig uit te
  buiten valt. De Python ontwikkelaars geven aan dat ze de
  kwetsbaarheid daarom eerder inschatten als een Denial-of-Service
  kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Python hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://pythoninsider.blogspot.com/2021/02
   /python-392-and-388-are-now-available.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYDObauEs56R4sCd0AQrMqgv8DUOsadiq2J6QUjMY6ry0vUnOeJhy/oob
Nta7Sy8h0N/UA04khQV8adwL1+UCzEnM7UYDgVl1sVhDlRV099aWm71q0lSnh/dE
MTm/i3hsUOlS5bN7uGtb6W+uXPUUXHI0mGK+8rtvFvhtsmx731/3Ib4b83wm7qih
ZKfzVkJmh3szdoUKAL0JPcurKPQ7mopva0D+b1tGvkfbgXlxYUrS/D+rMtIlo5fk
wfDSl3Vi+c5xfuEMRHEEK41+tnlWeAQROB+xm88nXGDFAXihyHfCH1bmVTZswjsl
9KzSMIKVm72049UfffLeBqOnFM4XOfYayFW5t3taO37c2/etff483DnZphH+xzVL
pT1/mh1ICHyURwh8qRbSq4wuWcUEdQnKuApGq+zFrhYlDlzvf+GyIyOoKlCic72h
RIxE5H80n/5pdtB5cKrZ8LO65a+RfWPFDTpxeXP/bth9gudPpHdat4ySV4g26Riq
gd35aK3Uyr04dCLtLgbpRkZjbARLYyOo
=pNuG
-----END PGP SIGNATURE-----