Kwetsbaarheden verholpen in VMware ESXi en vSphere

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 03-02-2023 NCSC-2021-0173  
 
high
high
Signed-PGP →
 
03-02-2023
high
high
NCSC-2021-0173 [1.03] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

VMware heeft kwetsbaarheden verholpen in ESXi en vCentre (vSphere). De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in gelegenheid willekeurige code uit te voeren op ESXi en vCentre. Tevens stellen de kwetsbaarheden de kwaadwillende in staat een Cross-Site Request Forgery-aanval uit te voeren op vCentre.

Het is goed gebruik toegang tot EXSi en vCentre alleen te ontsluiten in een netwerk waar alleen beheerders toegang toe hebben.

De onderzoeker die de kwetsbaarheden heeft gemeld bij VMware heeft een blogpost geplaatst waarin meer informatie te vinden is over de kwetsbaarheden [Link]

Update 01-03-2021: Inmiddels wordt van deze kwetsbaarheden actief misbruik waargenomen. Middels deze update willen we nogmaals aandacht vragen voor deze set kwetsbaarheden. Het NCSC adviseert om de beschikbaar gestelde softwareupdates te installeren of, indien dit niet mogelijk is, de door VMware beschreven workarounds toe te passen.

Update 03-02-2023: Via collega CERT-organisaties en particuliere onderzoekers ontvangt het NCSC informatie dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21974 wederom actief wordt misbruikt. Dit keer om ransomware te plaatsen op ESXi-systemen die nog niet voorzien zijn van deze beveiligingsupdate. Het NCSC raadt nogmaals ten zeerste aan om ESXi systemen te voorzien van alle benodigde beveiligingsupdates.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

VMware ESXi

VMware vCentre

Oplossingen

Oplossingen

VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-21972, CVE-2021-21973, CVE-2021-21974

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 03-02-2023 NCSC-2021-0173  
 
high
high
Signed-PGP →
 
03-02-2023
high
high
NCSC-2021-0173 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Via collega CERT-organisaties en particuliere onderzoekers ontvangt het NCSC informatie dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21974 wederom actief wordt misbruikt. Dit keer om ransomware te plaatsen op ESXi-systemen die nog niet voorzien zijn van deze beveiligingsupdate.

Het NCSC raadt nogmaals ten zeerste aan om ESXi systemen te voorzien van alle benodigde beveiligingsupdates.

Dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd HIGH/HIGH.

  Versie 1.02 01-03-2021 NCSC-2021-0173  
 
high
high
Signed-PGP →
 
01-03-2021
high
high
NCSC-2021-0173 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Inmiddels wordt van deze kwetsbaarheden actief misbruik waargenomen. Middels deze update willen we nogmaals aandacht vragen voor deze set kwetsbaarheden. Het NCSC adviseert om de beschikbaar gestelde softwareupdates te installeren of, indien dit niet mogelijk is, de door VMware beschreven workarounds toe te passen.

  Versie 1.01 25-02-2021 NCSC-2021-0173  
 
high
high
Signed-PGP →
 
25-02-2021
high
high
NCSC-2021-0173 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Er is Proof-of-Concept-code verschenen evenals een blogpost van de onderzoeker die de kwetsbaarheden heeft gevonden. Hierdoor wordt de inschaling van dit beveiligingsadvies High/High.

  Versie 1.00 24-02-2021 NCSC-2021-0173  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
24-02-2021
medium
high
NCSC-2021-0173 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.