-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware ESXi en vSpher
Advisory ID   : NCSC-2021-0173
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-21972, CVE-2021-21973, CVE-2021-21974
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210224
Toepassing   : VMware vCentre
Versie(s)    :
Platform(s)   : VMware ESXi

Beschrijving
  VMware heeft kwetsbaarheden verholpen in ESXi en vCentre (vSphere).
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in gelegenheid
  willekeurige code uit te voeren op ESXi en vCentre. Tevens stellen
  de kwetsbaarheden de kwaadwillende in staat een Cross-Site Request
  Forgery-aanval uit te voeren op vCentre.

  Het is goed gebruik toegang tot EXSi en vCentre alleen te ontsluiten
  in een netwerk waar alleen beheerders toegang toe hebben.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0002.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYDYN5uEs56R4sCd0AQoG+gv+NwdiHxfJ9vZ9Oz8w8UcZWHmcAEnT4Sxv
yhCxKeFVBopT7MnhAuatg647HG1Ca6tfbUveuPTgswUnCx/64VlOBR22Gv12AZk9
bhrn3gmOBEiTIYlk9403EA8FFzSA+G0mMFN3eKzaG35TtHJxloGLcZEy6pkCfqby
wkJk3f2a+QppDtScnl2eHgWRr7u47q8CIyOTZuS7vqw3foTZjwC5ApiNTkVMuEEw
F99qdZYm24CMCgVnMz9kJKDtM6kZfoqDw13QbajTPLtkkyJSd5IcQdMPrJT9z+1o
HxR8IAbSdNtsBRoGcbgcm9WErl2JgR/eabxGZFGtgLhDjryyaPd+2fjDrikaGjn/
7i9Nkff6A+n8Xn2UOptcwD2Y5llBucadtudVxE64t1uypeZ2mzq4yO3cFtKBGGqg
vcI2rwTv10Cjz7LZB2MUxfmVsWVZZfNXyR5DPtyKznGujDESxD5MQJA1n1/3E2nM
ReniKTw91DhlYa9eQRRBHv+0FjE5Umds
=m9WI
-----END PGP SIGNATURE-----