-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware ESXi en vSphere
Advisory ID   : NCSC-2021-0173
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-21972, CVE-2021-21973, CVE-2021-21974
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210225
Toepassing   : VMware vCentre
Versie(s)    :
Platform(s)   : VMware ESXi

Update
  Er is Proof-of-Concept-code verschenen evenals een blogpost van de
  onderzoeker die de kwetsbaarheden heeft gevonden. Hierdoor wordt de
  inschaling van dit beveiligingsadvies High/High.

Beschrijving
  VMware heeft kwetsbaarheden verholpen in ESXi en vCentre (vSphere).
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in gelegenheid
  willekeurige code uit te voeren op ESXi en vCentre. Tevens stellen
  de kwetsbaarheden de kwaadwillende in staat een Cross-Site Request
  Forgery-aanval uit te voeren op vCentre.

  Het is goed gebruik toegang tot EXSi en vCentre alleen te ontsluiten
  in een netwerk waar alleen beheerders toegang toe hebben.

  De onderzoeker die de kwetsbaarheden heeft gemeld bij VMware heeft
  een blogpost geplaatst waarin meer informatie te vinden is over de
  kwetsbaarheden:

  https://swarm.ptsecurity.com/unauth-rce-vmware/

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0002.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYDdeA+Es56R4sCd0AQr4oQwAl1t4f+nD8Xp8qiQDjLGgbpgtl3+ky6Xs
ev4BI2yANLJDWqAIkd+ChuoRKBsf4pn3snZwerxX7UC8ljOTmh2+QIaxr/biv0f7
E2do3xVbiOe4HtoAHXNxEAndXCRw/btewcvmbAnZZja7xLeI93HmxnygqFJMur1X
COqMm1YYMLyYl/ZxrKDVmWNUCEYbG0/t1FXySOSe2ZzNCJBQt1npee7aUTUVKSnP
YxeZnLD/f/jhE+GvnVC1ULHdiXonHhdmkYh+3Wi8fXXQI54Ip08OodB9GSIF0Szd
iOG4+g9R6yRQ/be39g/igndOJ/Ga1PIEc2KcK6qyKDDfzB49DGwpu6pEwxN4xBVT
GjpCiU9wmZ7Iu2QHaKiOVTNCfeFdsK/olTIQ1W/6F8icQf4K2D9YvyN3LvF1vSGR
NTGBboJR/jZrCkUg01CNCIT7198UESPZQvyJlKMcW0cLDdAeo42G/UU+tv54FwQb
hk50nXbRu/nbRA7Wi2nUztiHda5SVRPF
=1XvE
-----END PGP SIGNATURE-----