-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware ESXi en vSphere
Advisory ID   : NCSC-2021-0173
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-21972, CVE-2021-21973, CVE-2021-21974
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210301
Toepassing   : VMware vCentre
Versie(s)    :
Platform(s)   : VMware ESXi

Update
  Inmiddels wordt van deze kwetsbaarheden actief misbruik waargenomen.
  Middels deze update willen we nogmaals aandacht vragen voor deze set
  kwetsbaarheden. Het NCSC adviseert om de beschikbaar gestelde
  softwareupdates te installeren of, indien dit niet mogelijk is, de
  door VMware beschreven workarounds toe te passen.

Beschrijving
  VMware heeft kwetsbaarheden verholpen in ESXi en vCentre (vSphere).
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in gelegenheid
  willekeurige code uit te voeren op ESXi en vCentre. Tevens stellen
  de kwetsbaarheden de kwaadwillende in staat een Cross-Site Request
  Forgery-aanval uit te voeren op vCentre.

  Het is goed gebruik toegang tot EXSi en vCentre alleen te ontsluiten
  in een netwerk waar alleen beheerders toegang toe hebben.

  De onderzoeker die de kwetsbaarheden heeft gemeld bij VMware heeft
  een blogpost geplaatst waarin meer informatie te vinden is over de
  kwetsbaarheden:

  https://swarm.ptsecurity.com/unauth-rce-vmware/

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0002.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYDzXHuEs56R4sCd0AQqCNAwAkdlDkxY0yGUyxKDUSjthM+OnRv+h0hxx
eGsloNO6mZfJqlRh1VK7LobaKgGH9WxWI5CvUE1sdrAfiDniJagkDYy+jjOksd5R
gGTf5bzwa9jEjtDLT/8ea8kB+lW9mHBFXal0bnj9pV0+ke/FLhWsMnX8ecAxD3/K
mvTav9Mov/13LzLIsQvN6Vb5iKxpNJV+E+iJICZfYBwPxSqAV/eup9qv9i6Q4aRY
vCPd/2nAhiPo5AUdM1fLC101YBl+EXMTh73xkZb4z8xcdfIL0qMlrge5iagwrYn9
58UMF0UFH1TbLR3U4sFIyKnfvN4wsCrUNmV4wFfn1KQgl9GuCXwpfwRRzk8ePVdP
72qNZuGeoEhzUYP4pzkR04HGx80obSKAFTacGkyVKsFnimXytZa0DdMTRBOyKVrJ
/QKbgMJaV3u09Jv//+qSQglnm9h0BXOO2mhokZRrcxRotpYE9bXj/jQJX8qI9t/V
oFlfUONUP0nNGg8QN1K9uu1bnd2q98CV
=rQpj
-----END PGP SIGNATURE-----