Kwetsbaarheden verholpen in Salt

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 02-04-2021 NCSC-2021-0197  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-04-2021
high
high
NCSC-2021-0197 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Salt. Salt is een framework dat kan worden gebruikt voor het (Semi)geautomatiseerd beheren van systemen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Omzeilen van authenticatie
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

Voor de meeste kwetsbaarheden geldt dat de aanvaller toegang moet hebben tot de API-laag van Salt. De API-laag bevindt zich in de beheer-omgeving en is onder normale omstandigheden niet publiek of ongeautoriseerd te benaderen. Om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3197 te misbruiken dient de SSH module gebruikt te worden, deze is standaard niet actief.

De onderzoeker die de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-28243 heeft gevonden heeft een uitgebreide blogpost geschreven over deze kwetsbaarheid. Deze blog is te vinden op onderstaande link [Link]

Voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-25281 en CVE-2021-25282 is publiekelijk exploitcode beschikbaar. Deze exploitcode kan worden gebruikt voor het ongeauthenticeerd uitvoeren van commando's op een SaltStack master node met verhoogde rechten.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora

Salt Project SaltStack

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Salt hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32 en 33. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 32 [Link]

Fedora 33 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-28243, CVE-2020-28972, CVE-2020-35662, CVE-2021-25281, CVE-2021-25282, CVE-2021-25283, CVE-2021-25284, CVE-2021-3144, CVE-2021-3148, CVE-2021-3197

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote shell
medium
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.03 02-04-2021 NCSC-2021-0197  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-04-2021
high
high
NCSC-2021-0197 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Er is exploitcode verschenen waarmee de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-25281 en CVE-2021-25282 kunnen worden uitgebuit. De inschaling van deze advisory is om die reden gewijzigd van MEDIUM/HIGH naar HIGH/HIGH. VMware vRealize en EMC RSA NetWitness zijn uit deze advisory verwijderd daar deze producten, op zichzelf, niet direct kwetsbaar zijn.

  Versie 1.02 04-03-2021 NCSC-2021-0197  
 
medium
high
Signed-PGP →  
04-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0197 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-28243 is Proof-of-Concept code gepubliceerd. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd.

  Versie 1.01 03-03-2021 NCSC-2021-0197  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0197 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Salt.

  Versie 1.00 01-03-2021 NCSC-2021-0197  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0197 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.