-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheden verholpen in Microsoft
         Exchange Server
Advisory ID   : NCSC-2021-0200
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-26412, CVE-2021-26854, CVE-2021-26855,
         CVE-2021-26857, CVE-2021-26858, CVE-2021-27065,
         CVE-2021-27078
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210302
Toepassing   : Microsoft Exchange
Versie(s)    : 2013, 2016, 2019
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server.
  Een combinatie van enkele kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
  op afstand in staat willekeurige code uit te voeren onder
  SYSTEM-rechten

  Microsoft geeft aan dat de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858 en CVE-2021-27065
  actief worden misbruikt door een statelijke actor.

  Microsoft geeft aan dat voor de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2021-26412, CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858 en
  CVE-2021-27078 Proof-of-Concept code beschikbaar is.

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-26412 | 9.10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-26854 | 6.60 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-26855 | 9.10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-26857 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-26858 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-27065 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-27078 | 9.10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Meer informatie over de kwetsbaarheden en Indicators-of-Compromise
  kunt u vinden op:

  https://www.microsoft.com/security/blog/2021/03/02
   /hafnium-targeting-exchange-servers/

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/02
   /multiple-security-updates-released-for-exchange-server

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYD62+eEs56R4sCd0AQrAfgv8C7e5edQqvsWZcA44I+uFR0wMEeXdJpfc
v7RHIP865BiXmHq7/XJqOKbkRXgibC6slLspEh69ltMTrv787oCcj2IS9q3A8zzm
Vc1d9sME8FxMbvaWe0fvKT2nApiEgs31lmVCnNy0/1MHgrCUf96feeLRDEONCUFm
UymwxiA+X5zbdLuCxap3SQB3r1grYFhbyavbW7GItXlTHJ+id8uMbA/futubCbyZ
VFU3ghxtw66rryC+5gg2QCtxfGVzjmt2/MxLeECE5M6/073wzCDJKJsU0CfnVasM
PUBEqRBrOGwOGeQAM47Y6XIBIIP40rcnE4mOkC1p/AQG/mwpnHurBSET6PHKN64C
nH+gKcRy9EmENZCEAtfgd30aNkfZnROJZSxgANhCp+4WIE0LspWg+WYCDLYibE4t
z6BcnfZd8kRnEkcPNI8/GmpVINXUvm/fyaSPe79nkqFcnjWyvR/tUXD9sevHNyfJ
ceSbY7sf71YSJkBDzDMF7PE71CeS72G0
=5V0v
-----END PGP SIGNATURE-----