-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheden verholpen in Microsoft
         Exchange Server
Advisory ID   : NCSC-2021-0200
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-26412, CVE-2021-26854, CVE-2021-26855,
         CVE-2021-26857, CVE-2021-26858, CVE-2021-27065,
         CVE-2021-27078
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210311
Toepassing   : Microsoft Exchange
Versie(s)    : 2013, 2016, 2019
Platform(s)   :

Update
  Op basis van actuele ontwikkelingen is aanvullend
  handelingsperspectief aan deze advisory toegevoegd. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

  Daarnaast is door een onderzoeker Proof-of-Concept (PoC) code
  gepubliceerd. Dit PoC combineert de in deze advisory beschreven
  kwetsbaarheden en stelt een kwaadwillende in staat om met
  systeemrechten willekeurige code uit te voeren op kwetsbare
  Exchange-servers. De inschaling van deze advisory blijft ongewijzigd
  HIGH/HIGH. Het dringende advies blijft om de door Microsoft
  beschikbaar gestelde updates te installeren.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server.
  Een combinatie van enkele kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
  op afstand in staat willekeurige code uit te voeren onder
  SYSTEM-rechten

  Microsoft geeft aan dat de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858 en CVE-2021-27065
  actief worden misbruikt door een statelijke actor.

  Microsoft geeft aan dat voor de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2021-26412, CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858 en
  CVE-2021-27078 Proof-of-Concept code beschikbaar is.

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-26412 | 9.10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-26854 | 6.60 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-26855 | 9.10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-26857 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-26858 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-27065 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-27078 | 9.10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Meer informatie over de kwetsbaarheden en Indicators-of-Compromise
  kunt u vinden op:

  https://www.microsoft.com/security/blog/2021/03/02
   /hafnium-targeting-exchange-servers/

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/02
   /multiple-security-updates-released-for-exchange-server

  Naast bovenstaande updates heeft Microsoft mitigerende maatregelen
  beschikbaar gesteld voor organisaties die op dit moment niet de
  mogelijkheid hebben om de updates te installeren. Deze maatregelen
  zijn expliciet niet bedoeld als volwaardig alternatief voor de
  beschikbaar gestelde updates. Voor meer informatie over de
  mitigerende maatregelen, zie:

  https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/05
   /microsoft-exchange-server-vulnerabilities-mitigations-march-2021

  Microsoft heeft scripts gepubliceerd die kunnen ondersteunen bij het
  vinden van kwetsbare servers en het detecteren van mogelijk
  gecompromitteerde systemen. Het nmap-script
  'http-vuln-cve2021-26855.nse' controleert of een Exchange-server
  kwetsbaar is voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-26855. Deze
  kwetsbaarheid wordt misbruikt voor de initiƫle compromittatie. De
  scripts 'CompareExchangeHashes.ps1' en 'Test-ProxyLogon.ps1' kunnen
  daarnaast worden gebruikt om te bepalen of een lokale
  Exchange-server is gecompromitteerd. De scripts scannen bestanden en
  logfiles, waarbij wordt gezocht naar indicators-of-comrpomise
  (IOC's). Meer informatie over deze scripts en IOC's is te vinden in
  Microsoft's blogpost en de bijbehorende GitHub-repository:

  https://www.microsoft.com/security/blog/2021/03/02
   /hafnium-targeting-exchange-servers/#scan-log

  https://github.com/microsoft/CSS-Exchange/tree/main/Security

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYEoUQ+Es56R4sCd0AQrmLAv+Oh9cZmyWfAAGynMoHPqAzPgT/050wCBq
S3LrKKqh3e/x6iQ6tpVd3ebW6CloZWcO3dNZTyIGE9OeOQUIp4a8gFdnDAN9Rcbe
NefQlK982wD/duNtJLTbwaKKiXB9PiZwxpVJYHhCRwc+pS4Cq+0rDSuSySv4604m
+HcT0oz/oOOkknng0YxSdQUHeMB9mNMYCOHpuwHhQ881k+kBlSKL/g4Omlhj/HLH
sc93ioJvHLYN1i1wstXauyD3eljuBkgES/HkyN+MYo5FejnkP5QYjyzekMJhPvjQ
6sab0wWbQY/T094ytApw0zoM/rfmC0q/xZwZ0HYf8AmMr3L0XOMorDaaTchlhfU0
uFzGsmgZ+BIdnkYf226qcbQAdsJf++HgxLF4D+ke43Gcy8nFUwOfk6RgG+uA2d0T
PbzflY6+fRgoQHy+23/5vhtAXprjCF8J7DiD8pfz6XzFtWO91EKJWyVDUCau8faj
MDsa7prAhSulEhO+ra2wuJN9bZU/pru9
=0QAV
-----END PGP SIGNATURE-----