-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2021-0224
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-6207, CVE-2020-6308, CVE-2020-6316,
         CVE-2021-21480, CVE-2021-21481, CVE-2021-21484,
         CVE-2021-21486, CVE-2021-21487, CVE-2021-21488,
         CVE-2021-21491, CVE-2021-21493, CVE-2021-27584,
         CVE-2021-27585, CVE-2021-27586, CVE-2021-27587,
         CVE-2021-27588, CVE-2021-27589, CVE-2021-27590,
         CVE-2021-27591, CVE-2021-27592
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210406
Toepassing   : SAP BusinessObjects Information platform services
         (IPS)
         SAP Enterprise Portal
         SAP HANA
         SAP Netweaver
         SAP Solution manager
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Beveiligingsonderzoekers van Onapsis hebben een rapport gepubliceerd
  waarin zijn aangeven actief misbruik waar te nemen van deze en
  andere kwetsbaarheden in SAP producten. De inschaling van dit
  beveiligingsadvies blijft echter gelijk. Voor meer informatie zie:

  https://onapsis.com
   /active-cyberattacks-mission-critical-sap-applications

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SAP producten. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

  SAP duidt vier kwetsbaarheden aan als 'Hot News'. Deze
  kwetsbaarheden hebben een CVSSv3 score van 9.6 tot en met 10. Als
  gebruikelijk stelt SAP weinig details publiek beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=571343107

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYGxx4+Es56R4sCd0AQrEHAv/aKxO5Qdgz4XoK0XX3RKdHbF+C8wIFFZr
BMm+nq7IUglevl8xaPYqMA1HwW2c6jgh4xpudZtoiA0NIIIMqYkxA9eaiqslIjsZ
6XQSgG7N/3H9HdOCzcFKwCbREUHaYsLCmuRwh/xzh0DpfMJ828SEb+5L6iMIgUIE
JrN9Zyspo+GHG211zh2DEpsVOxhVv/X2g0TYf5SrQBatjUsoUGkOjeFTWvPCWtfu
gKwL6O5gwxlQRZtCkRt2g6fv8s9eFzvSj/nOi9aCtm8OuLaHNgHUazYnlOkOWQYY
+tdM190ucuAIs1Hhktz6aeInf8OfH2NnhdD+tIlfz2sPK96S9cHEw0F9NqTiSYUp
uA1YASMYMGv9gDkSJqzBqMElirE6tqFOH8TT5P7CA4prBJGFChoo20RTosu5ljhi
OoE8iI8OJX+UnhwMl366e31Xlw4nFqA0qI9wqbYt1HNfg2m422ctQ011I3vxyr9G
aupm0wzcLncYWfQpQ6D+7pS9V6A873j8
=8Xyw
-----END PGP SIGNATURE-----