Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 29-04-2021 NCSC-2021-0225  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-04-2021
medium
high
NCSC-2021-0225 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Windows.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om:

  • Een Denial-of-Service te veroorzaken,
  • Beveiligingsmaatregelen te omzeilen,
  • Willekeurige code uit te voeren,
  • Verhoogde rechten te verkrijgen,
  • Zich toegang te verschaffen tot gevoelige gegevens.

De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-26867 (CVSS 9.90) en CVE-2021-26897 (CVSS 9.80) zijn door Microsoft ingeschaald als "Critical". De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-26867 is alleen uit te buiten wanneer Hyper-V gebruik maakt van het Plan-9 filesystem. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-26897 bevindt zich in systemen die staan ingesteld als DNS server. Om de kwetsbaarheid uit te buiten moet binnen de DNS functionaliteit gebruik worden gemaakt van "Dynamic updates".

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact:

Role: Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268679,90Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-268797,50Denial-of-Service

Windows WalletService:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268717,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268857,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft ActiveX:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268695,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Update Stack:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-17297,10Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268667,10Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268897,10Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Error Reporting:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240907,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows UPnP Device Host:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268997,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16407,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268787,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240897,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-241107,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-268845,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-269027,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-270477,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-270487,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-270497,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-270507,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-270517,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-270617,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-270627,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Installer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268626,30Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-270777,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268617,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-268637,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268687,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268757,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268768,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Remote Access API:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268827,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows DirectX:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240957,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Update Assistant:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-270707,30Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Folder Redirection:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268877,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Application Virtualization:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268907,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Registry:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268648,40Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Projected File System Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268707,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Admin Center:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-270664,30Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Media:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268817,50Uitvoeren van willekeurige code

Windows Event Tracing:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-241075,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-268727,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268987,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-269017,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Win32K:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-269007,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Overlay Filter:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268607,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268747,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Container Execution Agent:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268658,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268917,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Storage Spaces Controller:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268807,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Role: DNS Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268779,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-268939,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-268949,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-268959,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-268967,50Denial-of-Service
CVE-2021-268979,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-270637,50Denial-of-Service

Windows User Profile Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268737,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-268865,50Denial-of-Service

Windows Extensible Firmware Interface:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-268926,20Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-1640, CVE-2021-1729, CVE-2021-24089, CVE-2021-24090, CVE-2021-24095, CVE-2021-24107, CVE-2021-24110, CVE-2021-26860, CVE-2021-26861, CVE-2021-26862, CVE-2021-26863, CVE-2021-26864, CVE-2021-26865, CVE-2021-26866, CVE-2021-26867, CVE-2021-26868, CVE-2021-26869, CVE-2021-26870, CVE-2021-26871, CVE-2021-26872, CVE-2021-26873, CVE-2021-26874, CVE-2021-26875, CVE-2021-26876, CVE-2021-26877, CVE-2021-26878, CVE-2021-26879, CVE-2021-26880, CVE-2021-26881, CVE-2021-26882, CVE-2021-26884, CVE-2021-26885, CVE-2021-26886, CVE-2021-26887, CVE-2021-26889, CVE-2021-26890, CVE-2021-26891, CVE-2021-26892, CVE-2021-26893, CVE-2021-26894, CVE-2021-26895, CVE-2021-26896, CVE-2021-26897, CVE-2021-26898, CVE-2021-26899, CVE-2021-26900, CVE-2021-26901, CVE-2021-26902, CVE-2021-27047, CVE-2021-27048, CVE-2021-27049, CVE-2021-27050, CVE-2021-27051, CVE-2021-27061, CVE-2021-27062, CVE-2021-27063, CVE-2021-27066, CVE-2021-27070, CVE-2021-27077

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 29-04-2021 NCSC-2021-0225  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-04-2021
medium
high
NCSC-2021-0225 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft geeft aan kennis te hebben van Proof-of-Concept code om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-27077 te misbruiken. Deze kwetsbaarheid kan alleen lokaal worden uitgebuit, maar kan mogelijk bij actieve exploit resulteren in het verkrijgen van verhoogde privileges en uitvoer van willekeurige code onder rechten van SYSTEM. Vanwege de beperkte mogelijkheden voor misbruik wijzigt de inschaling van dit beveiligingsadvies niet en blijft MEDIUM/HIGH.

  Versie 1.00 09-03-2021 NCSC-2021-0225  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0225 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.