Kwetsbaarheden verholpen in F5 BIG-IP

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 02-04-2021 NCSC-2021-0240  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-04-2021
high
high
NCSC-2021-0240 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

F5 heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de BIG-IP-productenlijn. De kwetsbaarheden stellen een (mogelijk ongeauthenticeerde) kwaadwillende op afstand in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)

De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-22986, CVE-2021-22987, CVE-2021-22988, CVE-2021-22991 en CVE-2021-22992 hebben een CVSS3.1-score van ten minste 8.8 gekregen. Elk van deze vijf kwetsbaarheden stelt een kwaadwillende, al dan niet ongeauthenticeerd en op afstand, in staat willekeurige commando's of code uit te voeren op het kwetsbare systeem.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-22986 maakt het mogelijk om ongeauthenticeerd commando's uit te voeren via de iControl REST API en heeft een CVSS-score van 9.8.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-22992 heeft een CVSS-score van 9.0 en betreft een buffer-overflow in Advanced WAF/ASM virtual servers. Deze kwetsbaarheid kan mogelijk ongeauthenticeerd en op afstand worden misbruikt voor het veroorzaken van een DoS. Onder bepaalde omstandigheden kan deze kwetsbaarheid tevens worden misbruikt voor het uitvoeren van willekeurige code op het kwetsbare systeem.

De kwetsbaarheid met de hoogte CVSS-score van 9.9 is CVE-2021-22987. Deze kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om willekeurige commando's uit te voeren op de Traffic Management User Interface (TMUI).

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

F5 BIG-IP
F5 BIG-IP Virtual Clustered Multiprocessing (vCMP)
F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM)
F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM) Standalone Appliance

Oplossingen

Oplossingen

F5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in BIG-IP. Voor meer informatie, zie:

Voor een overzicht van kwetsbaarheden die door F5 als kritiek worden beschouwd, zie [Link]

CVE-2021-22986 [Link]

CVE-2021-22987 [Link]

CVE-2021-22988 [Link]

CVE-2021-22989 [Link]

CVE-2021-22990 [Link]

CVE-2021-22991 [Link]

CVE-2021-22992 [Link]

CVE-2021-22993 [Link]

CVE-2021-22994 [Link]

CVE-2021-22998 [Link]

CVE-2021-22999 [Link]

CVE-2021-23000 [Link]

CVE-2021-23001 [Link]

CVE-2021-23002 [Link]

CVE-2021-23003 [Link]

CVE-2021-23004 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-22986, CVE-2021-22987, CVE-2021-22988, CVE-2021-22989, CVE-2021-22990, CVE-2021-22991, CVE-2021-22992, CVE-2021-22993, CVE-2021-22994, CVE-2021-22998, CVE-2021-22999, CVE-2021-23000, CVE-2021-23001, CVE-2021-23002, CVE-2021-23003, CVE-2021-23004

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.04 02-04-2021 NCSC-2021-0240  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-04-2021
high
high
NCSC-2021-0240 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Er is exploit-code verschenen voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-22986. De inschaling van deze advisory blijft onveranderd HIGH/HIGH.

  Versie 1.03 22-03-2021 NCSC-2021-0240  
 
high
high
Signed-PGP →  
22-03-2021
high
high
NCSC-2021-0240 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Het NCSC heeft signalen ontvangen dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-22986 aktief wordt uitgebuit. Nadere informatie over deze kwetsbaarheden en de beschikbare updates is te vinden op de NCSC website, zie [Link]

Indien u gebruik maakt van een van deze F5 producten, dan adviseert het NCSC u om daar actie op te ondernemen.

Extra (technische)achtergrond informatie kunt u vinden op de volgende pagina [Link]

  Versie 1.02 18-03-2021 NCSC-2021-0240  
 
high
high
Signed-PGP →  
18-03-2021
high
high
NCSC-2021-0240 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Er is proof-of-concept code beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-22986 uit te buiten op het Control Plane. De kansinschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd.

  Versie 1.01 15-03-2021 NCSC-2021-0240  
 
high
high
Signed-PGP →  
15-03-2021
high
high
NCSC-2021-0240 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er is proof-of-concept code beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-22991 uit te buiten op het Data Plane. De kansinschaling van dit beveiligingsadvies wordt hiermee High/High omdat het ook de verwachting is dat er werkende exploitcode zal verschijnen.

  Versie 1.00 11-03-2021 NCSC-2021-0240  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0240 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.