-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in NetBSD
Advisory ID   : NCSC-2021-0243
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210312
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : NetBSD

Beschrijving
  De ontwikkelaars van NetBSD hebben een aantal kwetsbaarheden
  verholpen in de IP stack van NetBSD. Doordat packet-id's standaard
  niet random gegenereerd worden, kan een kwaadwillende het IP-verkeer
  voorspellen, waarmee de kwaadwillende een man-in-the-middle-aanval
  kan uitvoeren om gevoelige gegevens te verkrijgen.

  Voor deze kwetsbaarheden zijn geen CVE-id's vrijgegeven.

Mogelijke oplossingen
  NetBSD heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in NetBSD current, 9.1 en 8.2. Voor meer informatie, zie:

  http://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/security/advisories
   /NetBSD-SA2021-001.txt.asc

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYEtXAeEs56R4sCd0AQo59wv9H8MVuzji1+aOzG2yVqQOLePFUjWY2tGT
izs5vmLoezgXri6djTnip5WWdmEHUAKCBMsJ6PrYHvzUl1eXpXF3igBFX/3uE9vU
2hdkgAuITwh6pjmzxkpQrl8FoZ6xL8eu1QMhvvX8fWwG8oP6UTjzHTMB0hebVmHY
zbaaSQ6JHZS/kOL+Thhi09HgtHyraR7O14+RI/F1Zj52wWb9OyBxp+xBsEFP74mO
VV2sgI5L06cTjukzTgk8Y4emwGF2ZXAwSClkF9VBUK+wI3QjL7o64BMGU4mZFOaU
PqVjlMFv4w1P1tltIdungMC2mq1rMh545d1AvZQphsGzIpPcTsa6/Oqwd7cfq3jr
Z6mn9xa6hHwiEQLZOUXGg046CT9YhXZDEcZdOLoARYgCjx2a7yS9yU69m1SqGF9+
5VM8wMvNChHbRDo353nCeZvkyf7unQWUMQCV8rF04OfwEqWCQxDoMTNQvfJaaHK5
rqeOWJHu9N0mio1srSUJnF8WcvDHsXnV
=+UWA
-----END PGP SIGNATURE-----