-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2021-0259
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-3449, CVE-2021-3450
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20210325
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : < 1.1.1k
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3449
  mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken. Hiertoe
  dient een speciaal geprepareerd "renegotiation ClientHello" bericht
  verstuurd te worden van een client naar een server die gebruik maakt
  van OpenSSL. De server is enkel kwetsbaar wanneer deze is
  geconfigureerd om gebruik te maken van TLSv1.2 in combinatie met
  "renegotiation", dit is de standaard configuratie.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3450 stelt een kwaadwillende
  in staat om extra verificatie stappen van Certificate Authority (CA)
  certificaten over te slaan wanneer de applicatie gebruik maakt van
  de X509_V_FLAG_X509_STRICT functionaliteit. Dit kan er toe leiden
  dat een malafide certificaat onterecht wordt geaccepteerd door een
  server of client. Deze X509_V_FLAG_X509_STRICT functionaliteit is
  niet standaard geconfigureerd. Enkel OpenSSL versies 1.1.1h en
  nieuwer zijn vatbaar voor deze kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in OpenSSL. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20210325.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYFydbuEs56R4sCd0AQqv2gv9EsQsfaAbqn8WH07wSBigzpO2Qv8XDRXX
AJaNPKlQ4sVG8IZQ9HsIeKNLqFcOMFxD8AWJO6CHLKqIKvbVFpODCW0fQzTepGzQ
1Im5lacb9EKrtCfaw0+GPZtyNGIUjkPvivSdFaPksglXXmR+V6Cw30PK1efS5A3v
Gf5bdHfdvlq4YwqSugdJVI/+JJVQ1JF6/HLDNs9VIXGgaALn5BzhX3/Fy/CQ4+p5
QSYhpcIcaOgRZqH4oZI3qcfECWn8lEZL5XPeASF+ViYFyxTvH+5mFEhWOessh5NP
XPDfXPZyAFPHZvpJdQ77ALVm55jtKjF8LlHCF8g2AEbXx+TCazhSKQtWVbv0ZqBy
A/Fa7d9F3jymHTamSAOVa2tKTPTxo+86YAiwEGVQq3bs9wNqxBP6vwa6SxbHgIBX
5ycBpyK1w0RUYQqeQzYYzY5zpU43TP64+SzkdggZhjpqUxK1NmiDzgDm0Z5ymyfZ
KKITwAFAwBDftSPePVBY2vlrmefcKNzm
=Rn/j
-----END PGP SIGNATURE-----