-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

   #####################################################
  ##  N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel           : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID     : NCSC-2021-0259
Versie          : 1.01
Kans            : high
CVE ID          : CVE-2021-3449, CVE-2021-3450
                  (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
                   de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade          : high
                  Denial-of-Service (DoS)
                  Spoofing
Uitgiftedatum   : 20210326
Toepassing      : OpenSSL
Versie(s)       : < 1.1.1k
Platform(s)     : Debian
                  FreeBSD
                  OpenSUSE
                  SUSE Linux Enterprise
                  Ubuntu

Update
   Debian, FreeBSD, OpenSUSE, SUSE en Ubuntu heeft updates uitgebracht
   om de kwetsbaarheid met CVE kenmerk CVE-2021-3449 te verhelpen. Zie
   "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

   Er is proof-of-concept code beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheid
   met kenmerk CVE-2021-3449 uit te buiten. De kansinschaling van dit
   beveiligingsadvies wordt hiermee High/High.

Beschrijving
   Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL.

   Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3449
   mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken. Hiertoe
   dient een speciaal geprepareerd "renegotiation ClientHello" bericht
   verstuurd te worden van een client naar een server die gebruik maakt
   van OpenSSL. De server is enkel kwetsbaar wanneer deze is
   geconfigureerd om gebruik te maken van TLSv1.2 in combinatie met
   "renegotiation", dit is de standaard configuratie.

   De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3450 stelt een kwaadwillende
   in staat om extra verificatie stappen van Certificate Authority (CA)
   certificaten over te slaan wanneer de applicatie gebruik maakt van
   de X509_V_FLAG_X509_STRICT functionaliteit. Dit kan er toe leiden
   dat een malafide certificaat onterecht wordt geaccepteerd door een
   server of client. Deze X509_V_FLAG_X509_STRICT functionaliteit is
   niet standaard geconfigureerd. Enkel OpenSSL versies 1.1.1h en
   nieuwer zijn vatbaar voor deze kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
   OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
   in OpenSSL. Voor meer informatie, zie:

   https://www.openssl.org/news/secadv/20210325.txt

   -= Debian =-
   Debian heeft updates van  beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
   (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
   packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
   'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
   pagina:

   https://www.debian.org/security/2021/dsa-4875

   -= FreeBSD =-
   FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
   verhelpen in OpenSSL. Meer informatie over deze updates vindt u op:

   https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-21:07.openssl.asc

   -= OpenSUSE =-
   De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
   de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3449 te verhelpen in OpenSUSE
   Leap 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
   te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
   updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
   (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

   https://lists.opensuse.org/archives/list
      /security-announce@lists.opensuse.org/thread
      /YRCNDGXHP3DJBJKDGVACNKEWGRZDKQRJ/

   -= SUSE =-
   SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
   kenmerk CVE-2021-3449 te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze
   aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
   kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
   (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

   https://www.suse.com/security/cve/CVE-2021-3449.html

   -= Ubuntu =-
   Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
   20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid met CVE kenmerk CVE-2021-3449
   te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik
   te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
   kunt u vinden op onderstaande pagina:

   https://ubuntu.com/security/notices/USN-4891-1

Vrijwaringsverklaring
   Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
   navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
   zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
   kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
   (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
   in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
   informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
   beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
   en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
   van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
   beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
   onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
   beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
   van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
   uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
   bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
   voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYF2NJOEs56R4sCd0AQrlGwv/ZBzCEKTVgLRQPWg4K0DCRu4gKZplh7fr
gYrXOSk2oDt9ckqLfx7s8UHSIfRtvNaGOsS5/o0dM1BKwYDUkAUsDEauh/rNP3zt
snwTvmZO6w3YQqGPBz3Yz05GMwfmX5sEFSm06LTfWqNeVZF+VOId5pkwjOV+/jqn
JI8Ce0m2WxHKeVxlV+6r2SyiyvSGVVOIQVaivykq1+SpvjVdtEeG43OqHSS08Y8r
gw+3IcMiBwf5nC4l1S4b+FTU3EDYMFy8B6suWWMwOhn8v8M9d7zxgVrM+sS6Ddlk
3rhdvmKrb7Nw9fu3OMCXjzJI1jmweb8/LIqacWqlR8WMOSyI7DFF6/IGdK/tZtkY
+yl5fVtDLRU7K5BSgbCPJgm6YK2GFHrCJmTeCNdHIohUpmY4CciV7GwBzSau6AJZ
0slsatpIWgN7hPoqBN//ptCGtu2p2sq/xOmETwgldKHZE2qt2ZRLpVvszIj9Wg6t
8f+JxLUqJERsg94h7kQh94nVTAXrlgJ/
=2Gvy
-----END PGP SIGNATURE-----