-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2021-0259
Versie     : 1.04
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-3449, CVE-2021-3450
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20210406
Toepassing   : Cisco IP Phone
         Cisco Router
         OpenSSL
         Project OpenSSL
         Python
         Tenable Nessus < 8.13.1
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux
         Fedora Project Fedora
         FreeBSD FreeBSD
         OpenSUSE OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Oracle Linux (zie Oracle enterprise Linux)
         RedHat Red Hat Enterprise Linux
         RedHat Red Hat Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Tenable heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Nessus. Python heeft updates uitgebracht. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3449
  mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken. Hiertoe
  dient een speciaal geprepareerd "renegotiation ClientHello" bericht
  verstuurd te worden van een client naar een server die gebruik maakt
  van OpenSSL. De server is enkel kwetsbaar wanneer deze is
  geconfigureerd om gebruik te maken van TLSv1.2 in combinatie met
  "renegotiation", dit is de standaard configuratie.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3450 stelt een kwaadwillende
  in staat om extra verificatie stappen van Certificate Authority (CA)
  certificaten over te slaan wanneer de applicatie gebruik maakt van
  de X509_V_FLAG_X509_STRICT functionaliteit. Dit kan er toe leiden
  dat een malafide certificaat onterecht wordt geaccepteerd door een
  server of client. Deze X509_V_FLAG_X509_STRICT functionaliteit is
  niet standaard geconfigureerd. Enkel OpenSSL versies 1.1.1h en
  nieuwer zijn vatbaar voor deze kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in OpenSSL. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20210325.txt

  Uit eigen onderzoek van het NCSC is gebleken dat CVE-2021-3449
  gemitigeerd kan worden door 'secure renegotiation' uit te schakelen.
  Dit heeft echter als negatieve gevolg dat 'insecure renegotiation'
  daarmee als enige variant overblijft. Het gebruik van 'insecure
  renegotiation' wordt door het NCSC afgeraden, zoals beschreven in
  onze ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security
  (TLS):

  https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2021/januari/19
   /ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-transport-layer-security-2.1

  Bij het NCSC is op dit moment voor CVE-2021-3450 geen mitigerende
  maatregel bekend, anders dan het installeren van de patch.

  -= Cisco =-
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  verschillende producten, waaronder IP Conference Phone en SD-WAN
  netwerkapparatuur. Voor een groot aantal producten wordt nog
  onderzocht of ze vatbaar zijn voor een van de kwetsbaarheden die in
  deze advisory worden geschreven. Voor meer informatie, zie:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-openssl-2021-GHY28dJd

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4875

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /TRAH33T2DJLBKQBNRXM5DYUTPXFJ6TC5/


  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in OpenSSL. Meer informatie over deze updates vindt u op:

  https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-21:07.openssl.asc

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3449 te verhelpen in OpenSUSE
  Leap 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
  updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /YRCNDGXHP3DJBJKDGVACNKEWGRZDKQRJ/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1024.html

  -= Python =-
  Python heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Python 3.9.3 and 3.8.9:
  https://pythoninsider.blogspot.com/2021/04
   /python-393-and-389-are-now-available.html

  Python 3.9.4 hotfix:
  https://pythoninsider.blogspot.com/2021/04
   /python-394-hotfix-is-now-available.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:1024

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2021-3449 te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2021-3449.html

  -= Tenable =-
  Tenable heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Nessus. Voor meer informatie, zie:

  https://www.tenable.com/security/tns-2021-05

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid met CVE kenmerk CVE-2021-3449
  te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4891-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYGxf4eEs56R4sCd0AQo6fAwArwsM2mnfggBlE8K+00I10/vdLAKmtQ3E
u58zYj8W9J4b2+1khCdISYN0+JJzIhwQV6VyP+uEj09KneM+t4TC8F/uZGwmzfY1
IOGXjLL93hQ4dmHAIvPZ6rMm8IvKqeAI6RIu/rZQhrzHdyZsegAHeNMZSywzLN4g
dFYcWcEBa1amIwElv40fvybfxYKw8P9j3/aZOnMC9/6hBMvffrRMkMXU95O6IELa
RfuBRXFdRJSRqDsTxc5HJ/UTTG9ZBkbEuR/kZ2JAfAPcAHQxwwh++M6fKTW0vXKg
yE1AtX4yN/cEZZkUEoHmuTR1erPqSOz+2SlYOWaap6EwxqxE/bH02IvavfzjxoRE
pmxTAhSo8iM1AjnX4gMJ5ZBpz360UQ0pzgIqTeZCnD6qIxgVRvE6a+5TpEKodBOj
qpMyLOvNjE8srR1Yv3zMVi7UMBCFCBgzYjLtjW6RjuK73jo+S0rJwu7F5jf6BvjN
ErEstVqNsAr3XgZXHaNzj8rUHGcYo4/z
=EL1h
-----END PGP SIGNATURE-----