-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in cURL
Advisory ID   : NCSC-2021-0283
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-22876, CVE-2021-22890
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210401
Toepassing   : cURL
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in cURL.De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende op afstand in de gelegenheid gevoelige informatie
  te verkrijgen. De kwaadwillende dient hiertoe het slachtoffer te
  bewegen een server te bezoeken die onder controle staat van de
  kwaadwillende.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van curl beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2021/msg00062.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4898-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYGW4r+Es56R4sCd0AQprLQwAu71ltmzrl35Ly+ANK89BSUR7bGrP9j4G
WX2vnPx6XXB1YBDOR3giPHbv8/HRDS/UGeDPrW4owXI2pAQLn2mcQ+5DMNSBg4j3
WgTDuopFftya7VuF1BeD8qPib9gAsXZbE4Vnb275FsBaX7O67bkujXS+P653hU+b
fZUjAB3gvqjIvxUWXvQzXcaxiPKOE6eGxzCJv/Yvsdlj0eXxl7hBQUtlqbtTeT+0
lLZluJuwVpg7BlTg+/xrv4FDqsBJV23qadGzIwEgTYLu39AbtQ+IjTCAMqLNfN53
6vOs9vz6m1NoUUhULStH1Tb7M37sOmD4rtAYdmiZ71Y3oFH5Y7ucekJPbgDz3hhV
jTsps4Giln4LUep3o4xK0ocADAvfdLzQ+pTRbV9O3Y/Nu4dL2xoBo1WFlHgRDDMT
dQo7Zq4m0XjenvFqaHC0mbpb9C+2QMl007xF+OYTnlGoOrtTQurTOg4/o27DnenV
DhIpvIL4WTNnHu8FBuMMdCMNxJeygwWO
=Yv47
-----END PGP SIGNATURE-----