-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in cURL
Advisory ID   : NCSC-2021-0283
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-22876, CVE-2021-22890
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210406
Toepassing   : cURL
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         SUSE
         Ubuntu

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in cURL.De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende op afstand in de gelegenheid gevoelige informatie
  te verkrijgen. De kwaadwillende dient hiertoe het slachtoffer te
  bewegen een server te bezoeken die onder controle staat van de
  kwaadwillende.

Mogelijke oplossingen
  GNU heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2021-22876:
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2021-22876.html

  CVE-2021-22890:
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2021-22890.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van curl beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2021/msg00062.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ITVWPVGLFISU5BJC2BXBRYSDXTXE2YGC/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20211006-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4898-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYGw/vuEs56R4sCd0AQqa9Av/X72WB5DCCONPIrcQbIZYp4+Iau1TnTeU
u+1tvO5m7Bgxv71u68C/i1PGVtHf+pZxSWA7IoubxBrj8oGJ6D48r4XUJUJtBXCF
378KN7WQ9Z6+N9/a4UFrBw4SmgyDzs4wZOk0TLGc0ntepv4nvPMVX+7qLaGRMk+L
67xnLqX7NM2z2Cpk7fR2lW4xEr27DnoSDkogMrQ655pog6jQTWMhrF266FZJTrza
TUCNGhI9eZBXTI/+xdeWjJy5sUSaWqDZfr1A4zTHUZmeYV7ywwosAreUsKrxmtZ3
6dR3Z/QHtd7ZJWjcFpFlJa4BGKU/ugUPlzY4SVim22V6IofE4a/OZxsKC9mSmtyW
ILg5DN7+hc8HN4ZuvVoLOPDmq6k8vvAFrq8lEbIPReWV924br3j26hYhgJkfiM3F
ypmN/nsyt5Ag/YuqCmUwY1PrubkbAI235J69VpBb9/NcXknOJKSFHGz672Uj3n5N
i8kEtJ1U5pabo9ivkxIPNS4SsBPGvG8E
=Kvd6
-----END PGP SIGNATURE-----