-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in LDB
Advisory ID   : NCSC-2021-0285
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-27840, CVE-2021-20277
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210401
Toepassing   : LDB
         Samba Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in LDB. LDB is een
  embedded database in lijn met LDAP en wordt onder andere gebruikt
  door SAMBA. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service op LDB
  te veroorzaken. Dit heeft mogelijk gevolgen voor applicaties die van
  LDB gebruik maken, zoals SAMBA.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van ldb beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2021/03/msg00036.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4888-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYGW5p+Es56R4sCd0AQoOGwv+IJeUemLO3ccKVlI3c2RXMGPPiuHAQFuL
DrI87PzDHFo788u6stSo1nF2iCsBsQ++0iitE7FdsPhFSAJ8TQJBdRlBVye5wrsf
M7LDdoK4DEEzAl6zAiNsg7EJLZu/kN3BUzc6xSNfKIxOX95zlremXr5PrVVe8bS1
oM9iviYcEMARUP7ZdnTsimAqvHbmkCBu254C6vkLQzKixL3SLEdY6T4SRHQRIIDZ
n7RW3FAZ74YeHailj9olaSBM2my/RGYybsfyg6kdRbHYuO8SL7NZgej1NYTiNIfe
Qers5sTi2Wv/C/DvNZHGVKPu9AdbT6hqbB65XQKLc7XtwPODoBcA3Bm6YVhzvwhX
LAjwVT4ZuXGyX6BUU12LIGx2xuLYfK/yMWUqSL3UnReAFag6zdn4kBZ1gc3Y5fu0
xFt6Z+bCaEZsnsGX7FBSnLbGpwXHtxROsJyOuMovxVCHtQASNfxoeE/Y2aFC91Ng
qO+KT0w9Z+NA1ahtxqmMaxN0OLTSTBp/
=rOph
-----END PGP SIGNATURE-----