-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in LDB
Advisory ID   : NCSC-2021-0285
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-27840, CVE-2021-20277
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210407
Toepassing   : LDB
         Samba Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor LDB. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in LDB. LDB is een
  embedded database in lijn met LDAP en wordt onder andere gebruikt
  door SAMBA. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service op LDB
  te veroorzaken. Dit heeft mogelijk gevolgen voor applicaties die van
  LDB gebruik maken, zoals SAMBA.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van ldb beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2021/03/msg00036.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:1072

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4888-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYG14wuEs56R4sCd0AQo5xgv/Q9WS0JkbCxNrn7qQ+kDZp553u/kgK35B
jDHeLxm0lYKaTaeav/EcEkiwk3oA3GmhDA405x3yikk9Dh0A7Vsy+pNrZ7TOBNQ+
7kd7DCtScGux9e8AkhARweGNm7EjDaQSaEItN3lzwr38nHQt2xo0xjWmVoDvwXwd
iy2W72RlE9ki6LsI4R8M1eBx459ww7MNkFxR9RKOVQb7zAB4RN3KAwV/VPL0rF16
tjkhb3BNUNkg8HVxEea6aUngNH4P51ONv1kPvNV/jqg0aJVRP/tPImH4/6Hv4LXt
OJxO0VeCApmVLiKkdgr+RkiQeoP4TD5dJae9z/Ug9kGXYm2w2ho83b+Tmpp7XWWs
N3AcbS1pI4SD7BQy20y7dqBSe7VnHuPUHJhiJLg0puyPIqT4XzV5BWk6RHIbE7Gv
9oD8l3P8zM6nHIhQPVXfnCg3hPbhqkZpNbzxHNAApIIjTcnGb/Epai0NECvSED36
hyWJuKYc1rdSTfRnhkTYjMBUA4EWT7Ue
=e8G/
-----END PGP SIGNATURE-----