-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in LDB
Advisory ID   : NCSC-2021-0285
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-27840, CVE-2021-20277
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210503
Toepassing   : LDB
         Samba Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in LDB. LDB is een
  embedded database in lijn met LDAP en wordt onder andere gebruikt
  door SAMBA. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service op LDB
  te veroorzaken. Dit heeft mogelijk gevolgen voor applicaties die van
  LDB gebruik maken, zoals SAMBA.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van ldb beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2021/03/msg00036.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /PJGQFNCBDL3CAZODHIFOKKWU3XGKLEKA/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1072.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:1072

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4888-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYI++3OEs56R4sCd0AQoZAQwAp3dBqt8w3E47M8pX13xZvkRk4lBcT1or
cNEBS+1ZEOeWLWgfj8R4cgoQVnHaH1a5AD/ZzRHwG1CSx/IochW/vTByEVo5TRhK
5Y8cIEbpvpm/KxM2+wbhig9+DO2PS5n9Dl3Uh2rllBq9Xkl09touezMZa/1kVPam
nYFqVmb0wa5JCaps8cRzXVCXKG7BqVyxSZv6vlXQo77GluFByRbgrO2IhgHkQI7S
ur5QaNPLLzqQQ6o96YUFtg5/p2LZzSwBsPROtoEbq8ffewKEfYnGIaTq8joHMnXs
bywSeDl2MZXSTlI5Sz2qNT/cVM+hPnqE/D5fhMBnXSQ4xChCEC/iXgfagjmL2v/C
2gAoQorkY7jTAb4c1K2eOLhGSrHPoQEphV1PwIgeBnRWGtdivbHKzMIZTnMIbdlV
Pq311pzvEbmAF0K1Xo+jJJbtnKVQ5oJ6P4fXlxIOFbh09olxmy9CIN0eNhPsAxnQ
z3hhEVs92x5HVqoRy1Dn8hmbt8D2uk2d
=ur8+
-----END PGP SIGNATURE-----