-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in LDB
Advisory ID   : NCSC-2021-0285
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-27840, CVE-2021-20277
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210506
Toepassing   : LDB
         Samba Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in LDB. LDB is een
  embedded database in lijn met LDAP en wordt onder andere gebruikt
  door SAMBA. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service op LDB
  te veroorzaken. Dit heeft mogelijk gevolgen voor applicaties die van
  LDB gebruik maken, zoals SAMBA.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van ldb beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2021/03/msg00036.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /PJGQFNCBDL3CAZODHIFOKKWU3XGKLEKA/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1072.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:1072

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  SUSE 12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-May/018803.html

  SUSE 15:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-May/018804.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4888-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYJOVXuEs56R4sCd0AQrL3wwAkbmL0Wodle4jj8oM6EQkYeZ+TS/+ebUI
MENWFQCA0x6NdD2tGhNzCaVM7kKaX9qkBALFjt2PnwryOsleBf0XkbpNHrpJxk2V
qTHqZyuwG+41Wd/AChAaFB7NQ1uVqogsSd8q7VkF16b6QUDkbfA3G3O8Kes5dYoH
/bu7YcT5+sW1ar86ZIVW/DW25ZQ56uZ+uyv4gMMVkSZlYSAYfh2gtYsO4Bwz//f9
b4n6GsvQoAQ6ObsuBV+ByOpQDFpT6x4nxT0+ThY026i0hGz9rJYVWpR7vsg+dP3S
GrWV5hcz5kG8qgnWj7S1ADkpCf+qiknIuFqJQ9P1xaYRRjKnHkd0jzUQt9lOGTEq
V2NMsHTFeHozCItbWsf974zhZldmxwLz5PhgB0AaRnCyn6l+AaKZhHgAJwgwQw53
J+TMGMX2qhi7aQg4nTV2WAexglvLhSWPS6LphBuW3ZNmw3n2+tSEKql6tmmElIdR
BgVvMSfIFR3fAutU/XGmfBD6ma8o+Raw
=eKFB
-----END PGP SIGNATURE-----