-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in HP Integrated Lights Out
         Amplifier Pack
Advisory ID   : NCSC-2021-0286
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-26580
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20210402
Toepassing   : HP Integrated Lights Out Amplifier Pack
Versie(s)    : < 1.80
Platform(s)   :

Beschrijving
  HP heeft een kwetsbaarheid verholpen in Integrated Lights Out
  Amplifier Pack. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van een Cross-Site
  Scripting (XSS) aanval. Een dergelijke aanval kan leiden tot de
  uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser waarmee de
  applicatie wordt bezocht.

Mogelijke oplossingen
  HP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Amplifier Pack 1.80 voor Integrated Lights Out. Voor meer
  informatie, zie:

  https://support.hpe.com/hpesc/public
   /docDisplay?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbgn04107en_us

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYGb+2eEs56R4sCd0AQrdYwv+KWpFVyYQMRU8YwF7Us1Y5VUq4i/uyKAS
Haz+zC7Y73l6Mz8midtZQaTIVcKgY6qAG+Ws2B/OeS5/PTI7NK8z2dW0EvvRlDBo
TpfrFhnhfGzpNbOH/xs1ZsqadyINQFsVLpHroWhkT/R9xwv1/C+rV3N50HUH4tYP
4Trm4E75W+9w2aWj3Zu+xaSekjVxz1rwjyrjXimEjkSSvu1m6AAFQINoVrFus0iV
83MPWLWLnZEU41nTdVbFXY5DK2wbx/ESluPpnCufsaOHGHrBxcx8iYpyxLUxuCFH
BMyJqaxzwIZRiM65QvuYUzIJYcEUv6gzxNlgq8sr9jy7tZvCVVLL24/7qSB1Hb/f
7YqspXdIOQjOg1XH3TgZxvJRrX60ETsFQR7qzLNtkvxxWlK3H9jUzCFBpdtZs2oi
19P+TPFhZrF4HaRnz2tlNz//q3U9d/okhJRXuPU4JBQm6meYkuPTsMT78nMZrbd4
MfQrJ5oWTZgFwuGYsduMhwxZbraVVySb
=tIhz
-----END PGP SIGNATURE-----