-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in Ansible
Advisory ID   : NCSC-2021-0287
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-3447
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210402
Toepassing   : Ansible Ansible
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in Ansible. De kwetsbaarheid stelt
  een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in staat gevoelige
  informatie te achterhalen. Bepaalde informatie zoals private-keys
  wordt in log-bestanden weergegeven, zelfs wanneer het systeem zo is
  geconfigureerd dat dit niet zou moeten kunnen.

Mogelijke oplossingen
  Ansible heeft nog geen updates of mitigerende maatregelen
  gepubliceerd.
  Voor meer informatie zie:

  https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3447

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYGcPd+Es56R4sCd0AQotzgv/Qru0uCln3zvbad45iRZ7EztnWFCHKPRO
wdagpK3Fgifju0iEzVWDrE9qABIhC71qnQIydELDHt9wN5QD3OZXNOIWy3+fET7t
I5n7vhQD4rPS1285G3Eq0bqBWUTYRfEyS8+p7RVOu/9Qn0w9KJ12YeuNjCCktBgP
zVhJJGJWGov0PpJV+LuOb5xOMdFqEnofNYwilTKMj0hfnf+DwMR6y1QvZkqQL3cU
IIDvkVEiB0GghtDmQ7i0Rq+CkM0Xs4Kefd5jLw5YwMYXqYlFYc9DWikpxXc+Yr8p
CztNekv2Yiau+aAz2LrGBtv2+3rKu/Eqr+EvVXigRp2Ivll98p5Le3X0C2ov/Crp
t1qqQvZyYqi2rXkluFPI0kHg93EAljWkImMl4brOqU6uFNGA1MGkqnkPhZL5o4js
kd3rzBEgP4ZYbN5fuairJWsHR1HYB+QNYxAVQ1D44RCwQvD8fix3VMqGF/A9oIt0
wT68g8LCf3StI16vpqcq1eIqxfRlI4tv
=VXJx
-----END PGP SIGNATURE-----