-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Ansible
Advisory ID   : NCSC-2021-0287
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-3447
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210503
Toepassing   : Ansible
Versie(s)    : < 2.9.20
Platform(s)   : Fedora
         RedHat Enterprise Linux

Update
  Ansible, Fedora en Red Hat hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Ansible. De kwetsbaarheid stelt
  een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in staat gevoelige
  informatie te achterhalen. Bepaalde informatie zoals private-keys
  wordt in log-bestanden weergegeven, zelfs wanneer het systeem zo is
  geconfigureerd dat dit niet zou moeten kunnen.

Mogelijke oplossingen
  Ansible heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://github.com/ansible/ansible/blob/v2.9.20/changelogs
   /CHANGELOG-v2.9.rst#security-fixes

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32, 33 en 34. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 32:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /RUTGO4RS4ZXZSPBU2CHVPT75IAFVTTL3/

  Fedora 33:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /2MS4VPUYVLGSAKOX26IT52BSMEZRZ3KS/

  Fedora 34:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /JBZ75MAMVQVZROPYHMRDQKPPVASP63DG/

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:1342

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYI++0uEs56R4sCd0AQpIwQv9H1T0W6CBnzAYFa8ysLTmY0UhkMmHcSEy
5VBHZmwdg/wSBxHzO3RciR9DSoDVOv0Fx1AOXV2tvETbCXDU5TUk9/9XQyf0R4kQ
umxQZLW8ko0Q2kHtfDBMbd8Kzd2R/qMlNwqk/u8R0cHJ0vtbGVmTkpZCNp1ZKaxt
4OMvyBxRI7NqeD49Od77ZxruMuoyCmJafXR2rcZ8PawpGdTf1YfMZXH5C/qCI7kS
w8v0p8CqXi5yN4eQ2+735a2588CgTgPOXiYce/4OpdagtzU+WxiLi1NhdeNy0JeN
o0nuYpAkPV0ZAeU9pKcn0Wlv8P7GMBkgVskISLHfAAgxy7fMuzw3sHJFkugUnrq5
O+traVYyvreBMxEduDZv+9L4fNkM0u0ju+XXUaIfzIOcceQVrsRJofOH97qiuuuJ
aEG+RiOGK4EhpA5X0R//fvZWc16XA+fuAVvJR1vre5inLkdB7adQuSe0LNMgqelR
QhE70IJ3zAoZh2+YVVrJjAY3ltJ//G0v
=VKDs
-----END PGP SIGNATURE-----