-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in MediaWiki
Advisory ID   : NCSC-2021-0292
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-30154, CVE-2021-30157, CVE-2021-30158
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210407
Toepassing   : MediaWiki
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in MediaWiki. En kwetsbaarheid
  maakt het een geblokkeerde gebruiker onmogelijk het security-token
  te resetten. Dit is problematisch wanneer het security-token in
  verkeerde handen valt. De andere twee kwetsbaarheden betreffen een
  zogenaamde Cross-Site Scripting (XSS).

Mogelijke oplossingen
  MediaWiki heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  CVE-2021-30158:
  https://phabricator.wikimedia.org/T277009

  CVE-2021-30154:
  https://phabricator.wikimedia.org/T278014

  CVE-2021-30157:
  https://phabricator.wikimedia.org/T278058

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYG14s+Es56R4sCd0AQrDkAwAg+aJGy/9+Endr6cWkaRr7J0DoLS3LaNj
zxgzYGHmf39zxibajs9QmrZSqi5YUa44ceVJhZsNpXDT/oP3w/sw9VlCCcK1lvvp
33PymIgz9Fk9XMjo6xF/Fgmb7mKrnYOG8p3spFJJVh7y8zMr6b2rCDg5/8RsFAQY
6G8V0bW2qOaVx8HtlIGLE/vLAxfpVZQnYEtHWEpCXFqrJC6/yusyZhY8zSNeFpjv
vS4mWLajDdcR3KnZAQrnsI6DEcxtYZ4k9/RLWzPGm21U0bnffOkyVPeSpnszJhrS
WsQj8uzRhIM1p9xqk/yH63Mm8scXawOl7oLhWXcdMU1KlOz8+48mTtHYG9AveM38
/oaCNcjFF5EYSYDaxQbtUReQ1MEfJW381bur2+A7eeS536I6ugMKWvX9COzuH5m1
+EHF0Cc5B9MEBmHhw1Rj08yXQ1v89OkEJO0YChKhXPWIeg8Q4eCX8xExteoj9oZz
v47z1MhT3lOc/VPZI7NqOohY5w5Pox9p
=MRGx
-----END PGP SIGNATURE-----