-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Red Hat kernel
Advisory ID   : NCSC-2021-0293
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2020-0466, CVE-2020-27152, CVE-2020-28374,
         CVE-2021-3347, CVE-2021-26708, CVE-2021-27363,
         CVE-2021-27364, CVE-2021-27365
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210407
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Red Hat kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:1093

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYG15I+Es56R4sCd0AQp72wwAmfkZDe2UXvQh5iBODp1Mp5gqi1v5HuUD
rWfoNfvOcdm4ar70xeuRynjzt9MG/AQF9qxCkk2+mzGcvB7p2UsUArFYFrxxe37g
WDV/nDr8B0SpPvqUokn1m50PyTmVlht1w6K0itJgy94ceTfFVl/snFYurtrZXvEX
6ULxaR9qLES7H3Y/lrV0/lXsQquKFWAYxIN7O21NyBYeORWDfmorilWB2xjPyIx4
YGkdwh6ZBLrk/Z2FQJvByd3u9Ye6sZuUHIVYr4YCHZbLbhP3bLlZNmUGyvjRSuoA
vbm+il8LHQuGIIDuJkvagsk8RAOqTOuy+0zHngk+IE6Bk1uYurgWYVMBF9kBVh+d
vUalfuUPGtxSyLJS62rMqCsm4LPkf5Yy2kOExTbEY4OCEp0WA7wR9kGw/jAxI4g8
11mqzcpsmcOUfXRwFhFZF6DvanhD6DmMFPIWeJoGqtGwmMytCNrfzGFO5N9C/2aV
AsPKm9op0NtT0TZWgONnnwMWCRL1XZjG
=W4r4
-----END PGP SIGNATURE-----