-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in xen
Advisory ID   : NCSC-2021-0294
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-28687
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210407
Toepassing   : Xen Hypervisor
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in xen. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in gelegenheid vanuit een guest-system een
  Denial-of-Service op het host-system te veroorzaken. Tevens is de
  kwaadwillende in staat systeemgegevens te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  SUSE 12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20211023-1/

  SUSE 15:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20211028-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYG15LuEs56R4sCd0AQp/Zwv/cwC+BTwJc4Yt8XEqvV8slWy1kw3oxXDd
GahGN7gBlsJKreOkNi2cILCU4iG4yb5wBCM5kpAAuyQLyQ8kLJPKI6YGBa5BxBnx
bgPu6zNKJJZ8eeh1sfTBJ0wC6ozCRzG7M2cSh/1lBDr+YPVzZsfki/x3xfekqPNf
t4HdyJl+5GcOkdBsreM5IywZoCQiuvqYnyEARrVf2Mxem/SJqkDYwMXnoKqVD0Fc
JY4tITxjzTWmBuHHnq4NrMgrad1B4gAnFD395TTnKAGZASL+FZ+TVlFfMHnZ9DjT
GNpRlb/ERGx7JeXfdafmeTRCm/2U45Hn7IcXa0AIItZAw8GIFAJ3wd93vWdngLsL
fTT8OkqeCnW1jL0UXolw3JeSFABwli6lOKLBn+0eleID8tVlurb+fJvo7XNqgvkx
kpRWHIFwEnPw3yepTBJLIZ7gHPYUaYwKZVvPsTMKfFMJRZHCbIBL3ti6LPAQauZK
JG9zwgUDqSw9BqXXO5/4ubSrf/mSkaf/
=0bO+
-----END PGP SIGNATURE-----