-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in WhatsApp
Advisory ID   : NCSC-2021-0295
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-24026, CVE-2021-24027
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210407
Toepassing   : WhatsApp for Android
         WhatsApp Business for Android
         WhatsApp for iOS
         WhatsApp Business for iOS
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in WhatsApp. Een kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het verkrijgen van
  gevoelige informatie of om een Denial-of-Service te veroorzaken.

  De kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2021-24027 is enkel van
  toepassing op WhatsApp for Android en WhatsApp Business for Android.

Mogelijke oplossingen
  WhatsApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYG2Lq+Es56R4sCd0AQoU3wwAtRdThUNokRi1PHtSolVUYxyOuMnr1WQ1
Mlt9D++Y3GgojPWEjkHteAbC1BsdLy+Ip7evpI0uMvboJiCxvJd//QukXfyYKAqP
Tuac03QWF3YQFhWV9WtzqDx2Yqzuf74eXFev1i/LDTfj1ogzxfbylb6X+y8lmlDr
HWCGQ0dmVSUHneVWQZVKB6Hvj/Phzj5ztsH4P9At+akyLFYw/G2AMjpCssdRgDc3
5iZQu9OtDsEyC8z6d13Vh0zuq4VocJ8DD3oYqDoqQjVGKtxwFhtKwWI1Ehqxe9Db
rsxK7JahR8tj51RYCZ/PoedydIJFcfNjsjIXN5LyaR4phlDkW+hu4SCZ4jfYU3gV
Y+kXYDRZeF0b7H9IhNcK2tmErXqwWn4zkUYfdSoQT5BG3BPjWSJPUQc8fk8hlBYT
zbqIaiJcstF+ScwhzzkRwyt+hNMWUrs0ljjCKe87a/iqo3TkIXI4wbw4XQkFIvWo
iiJayoDRf32Iw1hd3OROHVkxWtpcMHzM
=brpR
-----END PGP SIGNATURE-----