-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in FortiWeb
Advisory ID   : NCSC-2021-0296
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-15942
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210407
Toepassing   : Fortinet Fortiweb
Versie(s)    : < 6.2.4
         < 6.3.5
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in FortiWeb. Een geauthenticeerde
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen
  van plaintext wachtwoorden voor systemen die geconfigureerd zijn
  middels een Web Vulnerability Scan profiel.

Mogelijke oplossingen
  FortiNet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in FortiWeb. Voor meer informatie, zie:

  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-076

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYG2pc+Es56R4sCd0AQpxegv/V4HkL2myLNGIKIgnvCAvSZeYisdM5/z4
499a/KZr3uznwlOKEWx78e9LcNGUR7RatdPJTpWr0slrQ5M3yR191jV5RaU6+Z7i
SSJZSPG8pQFvpNlJ9fFi/xnpl4PRmHnIfeThccBHfe+RDIWs8Yl4KQ6lFQU8q62H
OANI2caBlVIbM5X/EijUP0O2Qj/9Krsu1Ei5lW/qNpoznoKPhndY5EOIj8+Ei8G1
nBG4pdzlcAVlUlPJ+pFoM4+bVlzF5S6ZybKo8aE3TYKIDixXHR3D4ExoPrPe0/l4
CAg9ZknLWKZZQXFeCbCDROtojLhWTaNO2YOeDAkvtgWMsT3V1kDHsJayXKYiCs3w
jYpjSsifPVJbWRQi1QHIWN0INFiPOxuH5OK+cOPYIkhI5ikyKD1FNzu0eQqjjEdX
M2ElulAmPhw1P8xOemRwurNVgSQW6RXo5L0+ykjKZHIrriB1iKuydJV2AJk0Q+4Q
5oe487Sa1ketLRPT158AI0wDx5Qqwa8Z
=dKiw
-----END PGP SIGNATURE-----