-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SUSE kernel
Advisory ID   : NCSC-2021-0299
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2020-0429, CVE-2020-1749, CVE-2020-25645,
         CVE-2021-27363, CVE-2021-27364, CVE-2021-27365
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210408
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SUSE kernel. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Live Patch 5 for SLE 12 SP5, voor de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2021-27363, CVE-2021-27364 en CVE-2021-27365:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20211075-1/

  Live Patch 16 for SLE 12 SP5, voor de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2020-29368, CVE-2021-27363, CVE-2021-27364 en CVE-2021-27365:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20211046-1/

  Live Patch 38 for SLE 12 SP3, voor de kwetsbaarheden met kenmerk:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20211074-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYG7J8OEs56R4sCd0AQoO0Qv/fl5kSnzlCd/znaYEngKcZE+BhsOWyVgs
/YKBZ4gjzqbqktfqLBCMvZEFUu7G8ydQvo7VAlEjnQegu3aAoHey+rmP63Q0csob
OzuamDsrkcbuvcwScY6Eedp0kR+LdAlGQf2YWyvAcDqEBc66t3+QzGRoQryeVD2C
5GD403FNp4CCnpeopRbDuFwsgo3Uu5B0yuH/cBcayACrcp8lb192kzqG/KC41Yxg
WNW5NemKX7Y1zSuQJhD75GEhKzJdtNt+R4NqiGi2E3kyGyFLJnZLnSoHb38mgRdX
BBWz+gwE6jnR9YcWarNvgQNuwvjm5fbVDyeHuLHOqLw85jHY3XUgSfYt1qFFPglw
P1bfROUU1YYEuW7mFXbv173hn8xNXvBeAT3Kcjgks9wfncPdjxiJ5ESHT1lFcdUc
VI8/5NZH1Q1zRRWGfUbOiSa7hbRG8VUZYpC/63lKoGF94RN4Gy0hmd1L+l44dFDs
C1m/hLnLFjFEYhi/R4OTfCxmebWaf+MR
=gk3O
-----END PGP SIGNATURE-----