Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 16-04-2021 NCSC-2021-0326  
 
high
medium
Signed-PGP →  
16-04-2021
high
medium
NCSC-2021-0326 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in de Chrome-browser. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens in de context van de applicatie. Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te bewegen een malafide webpagina te bezoeken.

In advisory NCSC-2021-0319 werd melding gemaakt van een ongepatchte kwetsbaarheid in de laatste versie van Chrome 89. Deze kwetsbaarheid is ook in Chrome 90.0.4430.72 nog niet verholpen. De kwetsbaarheid kan op afstand worden misbruikt voor het uitvoeren van willekeurige code met applicatierechten. Randvoorwaardelijk voor succesvol misbruik is het kunnen uitvoeren van een sandbox-escape. Er is geen kwetsbaarheid in Chrome 90.0.4430.72 bekend die dit mogelijk maakt, waardoor het risico dat de derde kwetsbaarheid in de praktijk wordt misbruikt beperkt is. Voor de ongepatchte kwetsbaarheid is echter wel exploit-code in omloop. Er is nog geen CVE-kenmerk bekend gemaakt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Google Chrome

< 90.0.4430.72

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Chrome 90.0.4430.72. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-21201, CVE-2021-21202, CVE-2021-21203, CVE-2021-21204, CVE-2021-21205, CVE-2021-21207, CVE-2021-21208, CVE-2021-21209, CVE-2021-21210, CVE-2021-21211, CVE-2021-21212, CVE-2021-21213, CVE-2021-21214, CVE-2021-21215, CVE-2021-21216, CVE-2021-21217, CVE-2021-21218, CVE-2021-21219, CVE-2021-21221

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

De inschaling is gebaseerd op basis van de ongepatchte kwetsbaarheid waar exploitcode voor in omloop is. Deze kwetsbaarheid kan onder bepaalde voorwaarden worden misbruikt voor het uitvoeren van code in de context van de applicatie. De impact hiervan wordt ingeschaald als "medium".

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 16-04-2021 NCSC-2021-0326  
 
high
medium
Signed-PGP →  
16-04-2021
high
medium
NCSC-2021-0326 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Eerder deze week hebben we in advisory NCSC-2021-0319 aandacht besteed aan een ongepatchte kwetsbaarheid in Chrome 89.0.4389.128. Deze kwetsbaarheid is ook nog aanwezig in Chrome 90.0.4430.72. Deze advisory is bijgewerkt met informatie over de ongepatchte kwetsbaarheid. Zie "Beschrijving" voor meer informatie.

  Versie 1.00 15-04-2021 NCSC-2021-0326  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-04-2021
medium
high
NCSC-2021-0326 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.