-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Actief misbruikte kwetsbaarheid verholpen in Pulse
         Connect Secure
Advisory ID   : NCSC-2021-0345
Versie     : 1.03
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-22893, CVE-2021-22894, CVE-2021-22899,
         CVE-2021-22900
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210503
Toepassing   : Pulse Connect Secure (PCS)
         Pulse Secure Appliance (PSA)
Versie(s)    : < 9.1R11.4
Platform(s)   :

Update
  Pulse Secure heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Tevens voegt deze update drie extra CVE-kenmerken toe:
  CVE-2021-22894, CVE-2021-22899, CVE-2021-22900, alsmede een nieuwe
  vorm van schade: "Manipulatie van gegevens". Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Pulse Connect Secure. De
  kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand in staat om authenticatie te omzeilen en willekeurige code
  uit te voeren op het Pulse Connect Secure-systeem. De kwetsbaarheid
  met CVE-kernmerk CVE-2021-22893 heeft een CVSS3.1-score van 10.

  Pulse Secure geeft aan dat de kwetsbaarheden op beperkte schaal
  actief wordt misbruikt in combinatie met CVE-2019-11510,
  CVE-2020-8243 en CVE-2020-8260. Zie ook:

  https://blog.pulsesecure.net/pulse-connect-secure-security-update/

  Het NCSC heeft in advisories met kenmerk NCSC-2019-0353,
  NCSC-2020-0760 en NCSC-2020-0874 reeds aandacht besteed aan deze
  eerdere kwetsbaarheden.

  Door FireEye Indicators of Compromise (IoC's) gedeeld. Voor meer
  informatie over deze IoC's alsmede de wijze waarop de kwetsbaarheden
  worden misbruikt, zie:

  https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2021/04
   /suspected-apt-actors-leverage-bypass-techniques-pulse-secure-zer
   o-day.html

Mogelijke oplossingen
  Pulse Secure heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Wanneer u eerder de mitigerende maatregelen heeft
  toegepast middels het XML workaround bestand dient u deze eerst
  ongedaan te maken alvorens deze update toe te passen. Zorgt u ervoor
  dat gedurende de periode van het ongedaan maken van de mitigerende
  maatregelen en het toepassen van de update, de dienst afgekoppeld is
  van niet vertrouwede netwerken om alsnog misbruik te voorkomen.

  Voor meer informatie over de update en eerder gepubliceerde
  mitigerende maatregelen, zie:

  https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories
   /SA44784

  Pulse Secure heeft tevens een tool beschikbaar gesteld waarmee de
  integriteit van bestanden op de Pulse Connect Secure-server kan
  worden gecontroleerd. Het wordt met klem geadviseerd om deze tool te
  gebruiken alvorens de updates toe te passen.
  Gelet op het belang van een VPN server is het aan te raden om
  periodiek de integriteit van uw Pulse Connect Secure instanties te
  controleren middels deze tool.
  Daarnaast roept Pulse Secure klanten op om de wachtwoorden van
  gebruikers te resetten wanneer misbruik is geconstateerd.

  https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Secure_Article/KB44755

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYJAFJ+Es56R4sCd0AQrHzgwAqJ9JcYosCN8a/oR6IAO/gimsNnHOe+xD
H/694VivkT7/isgdxtfF10/bIUYKncPzCHupt67hDU8ZujTs1SDDeKWr/rrC6owa
Ckf0EZdiQk0yUiTiPDhzafisFXfmSlkF71RTVsVvY2ldZC8MJ65kdQ5H4k2kM9cZ
7pzom0Y5sJyFbe+NS+5m1gi2Oil5ApWbyirS4kUR792qBS6TKM4/uxTTxkB6PJjK
pytvmNFz9usDzJPgM+NTZhQq4cEaxv2JyJTJIb0l1Tr5sKQACm50UCkCw/q+x8Mt
iv/fiUB6DYoSSXIS/DWk/V7DVXHINqa1us8qUxmb7LWkVbFFgDAGI62UD/LQIvZK
Wj9r06cNnyNHVnlrEF67nCaM7Ki/EY8VSRG7oQTDq7ctCnuM4AGbMFM0ZjbcF5hK
CGIh5K6UBOojeIQ7/rk7IWJ721qEskdNr7oHR9bLMo2RS31fLjYKRLtNVaz8286u
Y2H3CMZ4wZ9aRFjQ0u42jkpoek9Wk/La
=QQO3
-----END PGP SIGNATURE-----