-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE
Advisory ID   : NCSC-2021-0351
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-2161, CVE-2021-2163
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210421
Toepassing   : Oracle Java
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat
  systeemgegevens te verkrijgen.

  ------------------.------.-------------------------------------
  | CVE-ID      | CVSS | Vector               |
  |------------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-2161  | 5.9 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2021-2163  | 5.3 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N |
  ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2021.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYIAX7+Es56R4sCd0AQptKQv/Yp+OH7r6U2qc4bsuKDJoo61nZkv6UFl2
rGqF2Ph9xu655u9hhm6CZcjEQEzjdCE5TWVcDhr4r8QoQcUv2VWYOSMqCVrsVNzT
Iabf2BJhZEKl7U0h7tG74BDIcFFeKsk8HVxTx7iN9T0qRjbgkiSdGgblMwsSbadO
gtWKYuqP6Ot+ECsD/rDotoPSCYn6ICIjWPSxs4xFhUgb4tEKP48fJraCHCFmet5w
L6Gv1ExzkDlrCKinhyFwCA4OjYgNvDuNCJAHrq1bOv25QyS+2VxqwzCQ09q4GHZ7
I/CTpK47EKNrlOFVExGAesP2kYtxeDDJ8Ai7Gu4ol0NBUKA2SqMX5Fo8owFhxL1w
ZojzA/cu4TOuFH4pUCtyRY0DkkxkhK2eIY7jl8jGu+Du7WuY0IcEzXpoD4mLR2y9
6ZZo6ICNLJLSE7FQNgDGeD2tbYl7TyFLTswtCAYCVKMFm/dJpGsvF2g9jelt5rVA
UKk8V+xfDkYFAwUvBYF5YBs7TtKcO62h
=p+es
-----END PGP SIGNATURE-----