-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE
Advisory ID   : NCSC-2021-0351
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-2161, CVE-2021-2163
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210422
Toepassing   : Oracle Java
Versie(s)    :
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux

Update
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8 om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-2163 te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat
  systeemgegevens te verkrijgen.

  ------------------.------.-------------------------------------
  | CVE-ID      | CVSS | Vector               |
  |------------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-2161  | 5.9 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2021-2163  | 5.3 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N |
  ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2021.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8 om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-2163 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1297.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1298.html

  Oracle Linux 8:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1301.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1307.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYIFnmOEs56R4sCd0AQqsVgv/RpoJtxllaHX2wzNrtQqSMyhPPYSaiNvu
Qqd2nBSpVdh8hY3SkTWG3ZUOMW6MlvYicNlMN9wfJQSa3M5yMltDMgkzLe2SMcss
nbnSDvM8AFxzbGpgkQS3RQrWWELgmgBGKiDDC4YeS2u1zF4sZznxIb0KklBA9hT8
aL8RXhQErzOQxyXFiXfuTg+94PwzUgJV87cEG05iX7O6cXlBwVRp2Q9ycZ3OrPKX
W5EF7iuCrs2GRWTsxN4nD4t8KM0t/emxfpAPnecrnRlFJEPVk9kfN0AFI82QkGwQ
xXhMCmApNV53fZmxcz5AUp5xT38XdDXOfcI2A8GLPm5wp+/EUpApCGVlQonl2iTK
oZLb61s4ls3cb4bfz0ussbvA3LKpIjERjqOqzm9oCftMHc+WfjNC9c40eevZu/V+
wgRFOWerec4CDMIH2URv2QhuFukt9RcE/cpbWoiP52hRWofKGbO5HxKUqGc/FdN4
wJitoRWAZWrF6dqkR5ZMqyPZSvNGnIq2
=8Tv1
-----END PGP SIGNATURE-----