-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle VirtualBox
Advisory ID   : NCSC-2021-0357
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-2145, CVE-2021-2250, CVE-2021-2264,
         CVE-2021-2266, CVE-2021-2279, CVE-2021-2280,
         CVE-2021-2281, CVE-2021-2282, CVE-2021-2283,
         CVE-2021-2284, CVE-2021-2285, CVE-2021-2286,
         CVE-2021-2287, CVE-2021-2291, CVE-2021-2296,
         CVE-2021-2297, CVE-2021-2306, CVE-2021-2309,
         CVE-2021-2310, CVE-2021-2312
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210421
Toepassing   : Oracle VirtualBox
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle Virtualization. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  ------------------.------.-------------------------------------
  | CVE-ID      | CVSS | Vector               |
  |------------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-2145  | 7.5 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
  | CVE-2021-2250  | 8.2 | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
  | CVE-2021-2264  | 8.4 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N |
  | CVE-2021-2266  | 6.0 | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2279  | 8.1 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
  | CVE-2021-2280  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2281  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2021-2282  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2283  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2284  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2021-2285  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2286  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2021-2287  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2291  | 4.7 | AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2296  | 5.3 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2297  | 5.3 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2306  | 6.0 | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2309  | 7.5 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
  | CVE-2021-2310  | 7.5 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
  | CVE-2021-2312  | 4.4 | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
  ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2021.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYIAgLOEs56R4sCd0AQpBRAv/eIURkPZF4Rvp9IOeeLpZAfOEM1vV0DUK
Cv717HN9wdVs1D8Z04Ozz2LvSEpZb4GKjUA9cuwmyitJ1BabH9X80ldVymksoh5E
DipPfVfURza7KBotWZ/YvAUlA4lkoqcEmxDqeCuU9Cc8uEEG/T3rx353O8Q8hSuE
t5gFQ7GYCQ0PXszo/bG6E81/OL6GZdSI4uspQpjJY35CIGZN8HTNDP4GwMJsypHY
wBNH0rXLQKV/lWQeclPrysu6vlAJC4735WXKSNfoNJ0CBBo9yJz6YVSb7dJGr27e
lkr+j9Xp/aOQ2BKjryzKziYR60yKPhGcydUVJjhwZ9mShjNdv74ims58lI5kTNlH
gXisWRbIxPj+M3JVZQ6hnFCBIfiTJbWG8qgBTgTuWrLKbLN5Ih8hWRTlhEU/k5ju
8yxcXuKrYrXHkmSKWB0rMJTALdQnfmaXdKVzj+vADDEJNfvY7k2e0OnXd69wVav1
V7XDiw8WvKV5RJK3eFqFW+WFhwUsIiwL
=HWr5
-----END PGP SIGNATURE-----