-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle VirtualBox
Advisory ID   : NCSC-2021-0357
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-2145, CVE-2021-2250, CVE-2021-2264,
         CVE-2021-2266, CVE-2021-2279, CVE-2021-2280,
         CVE-2021-2281, CVE-2021-2282, CVE-2021-2283,
         CVE-2021-2284, CVE-2021-2285, CVE-2021-2286,
         CVE-2021-2287, CVE-2021-2291, CVE-2021-2296,
         CVE-2021-2297, CVE-2021-2306, CVE-2021-2309,
         CVE-2021-2310, CVE-2021-2312
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210503
Toepassing   : Oracle VirtualBox
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle Virtualization. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  ------------------.------.-------------------------------------
  | CVE-ID      | CVSS | Vector               |
  |------------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-2145  | 7.5 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
  | CVE-2021-2250  | 8.2 | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
  | CVE-2021-2264  | 8.4 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N |
  | CVE-2021-2266  | 6.0 | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2279  | 8.1 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
  | CVE-2021-2280  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2281  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2021-2282  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2283  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2284  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2021-2285  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2286  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2021-2287  | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2291  | 4.7 | AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2296  | 5.3 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2297  | 5.3 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2306  | 6.0 | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-2309  | 7.5 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
  | CVE-2021-2310  | 7.5 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
  | CVE-2021-2312  | 4.4 | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
  ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2021.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/message
   /UOZDUDAVWBPMEHQXT2I4NXOMGVCWB5BM/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYI++9+Es56R4sCd0AQoYnQv9EDF5/suPNuJph8suXD8zHYWM7Egpm6d+
qFwJp5TDazjNLPqsOO+KWeKVDz+emu3y0YGw9R/z+3NF17PldDnvDZImJ8WV+ZKZ
pcnuJQoT9+WBHZDuUMTz6Ll0q6iqUJtPivb8t2nLV5vE5XbBtySZwJOifBmr3vAg
wnjDVPM699PtvD1WbcIxl6dyVtMFN+DC967GWiDNkg0+C1H1tP7E9AjqbdxxyrzK
Dy2X3ECPhV+iP26cTLXsj5VfwNjX62XtDDPGhkl5udA1n3zyWsdV97N2RQHuUyyV
E8SUddYASe5r8znHYm7Rb9geML6fRVeyaODSG4vKxiqg5OjhgMRP+KH8yrGbswdv
LzmQvIzLHWC4YGQj7jlGE0/A8Px9sTbv+optuzfrUkT4u78wZBEbXurE/RnqSiBL
75oi60iaa7arTmT2FFOb5P6WHlJL15vQOM41DZQw+n/S97zbGw+cnCUHm/EPO7Zd
6jioi6+6TIp3lK20zRfy9x7m9TuO9ETn
=NLZ/
-----END PGP SIGNATURE-----