-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Update mechanisme Passwordstate gecompromitteerd
Advisory ID   : NCSC-2021-0370
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210426
Toepassing   : Clickstudios Passwordstate
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Click Studio's, de fabrikant van de Passwordstate, heeft bekend
  gemaakt dat het automatische update mechanisme is misbruikt om
  malafide bestanden ter download aan te bieden.

  Wanneer u voldoet aan deze criteria:
  - u gebruikt op dit moment versie 9.1 build 9117,
  - Passwordstate past automatisch updates toe,
  - en de updates zijn toegepast tussen 20 april 2021 20:33 (CEST) en
  22 april 2021 02:30 (CEST)
  dan heeft u mogelijk de malafide bestanden ontvangen. In dat geval
  is het ten zeerste aan te raden om alle wachtwoorde die in
  Passwordstate staan als gecompromiteerd te beschouwen. Deze dienen
  terstond aangepast te worden en systemen waar deze wachtwoorden
  gebruikt zijn extra te monitoren.

  Voor meer informatie inclusief Indicators of Compromise (IOCs):
  https://www.clickstudios.com.au/advisories
   /Incident_Management_Advisory-01-20210424.pdf
  https://www.clickstudios.com.au/advisories
   /Incident_Management_Advisory-02-20210425.pdf
  https://www.csis.dk/newsroom-blog-overview/2021
   /moserpass-supply-chain/

Mogelijke oplossingen
  Er is geen nieuwe update beschikbaar. De malafide update bestanden
  zijn inmiddels niet meer toegankelijk.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYIbAV+Es56R4sCd0AQqDwQwAp/GDHKkpze237qRD4CGzRGZbhLR1BJ9s
1qV72lC8XinwGmiX0blEGx0IdTar1Jo7lw880+XScL6EusufFoLiJvnRSn/VBlQg
3J0Q71RjjpTjiikaczD9V4gtfvK/7kIG1uzZch19gsnCC/Zv8clAi6FY0TD/sjDS
MXweHy+URQE8coeD5QOd9g3JeKcBdexsZiClhGQ+XbS0BnTQT9bE1Flgd49xd5RH
+SOkVm4B37nG2LpJgKX8FgTYWcvlJ6ksKGKdE+Zcr1A2WgUf464AaQWjSt63MshB
0VZ3mBkhu5BBycPH0ALE7FzVLs3DayLjfuwBtsQidamZRgRn3Qvic8Zy/fGQIIC2
jVVhd/WEaVGZo6/GRAzaqj8iBGHcJT8chII2ZQlRsypqIQgyEX0nVokin1pu+t1+
Yy6ZNoxjrJa1Gn8Ak1FXCP7Jmn6JedTj5Pu9hhrdyDK9B402LGB6w+vsMqwqw+9o
t7rOY6CMfybg2JeRQRDoBjWGD0eNI7SH
=PHDu
-----END PGP SIGNATURE-----