-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Update mechanisme Passwordstate gecompromitteerd
Advisory ID   : NCSC-2021-0370
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210429
Toepassing   : Clickstudios Passwordstate
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Click Studio's maakt melding van een actieve spearphishing campagne
  die zich richt op gebruikers van Passwordstate. Zij worden benaderd
  door kwaadwillenden om alsnog een malafide update te installeren,
  dit naar aanleiding van eerdere berichtgeving over de compromittatie
  van het update mechanisme van Passwordstate. Zie de onderstaande
  pagina voor meer informatie:

  https://www.clickstudios.com.au/advisories
   /Incident_Management_Advisory-04-20210428.pdf

Beschrijving
  Click Studio's, de fabrikant van de Passwordstate, heeft bekend
  gemaakt dat het automatische update mechanisme is misbruikt om
  malafide bestanden ter download aan te bieden.

  Wanneer u voldoet aan deze criteria:
  - u gebruikt op dit moment versie 9.1 build 9117,
  - Passwordstate past automatisch updates toe,
  - en de updates zijn toegepast tussen 20 april 2021 20:33 (CEST) en
  22 april 2021 02:30 (CEST)
  dan heeft u mogelijk de malafide bestanden ontvangen. In dat geval
  is het ten zeerste aan te raden om alle wachtwoorde die in
  Passwordstate staan als gecompromiteerd te beschouwen. Deze dienen
  terstond aangepast te worden en systemen waar deze wachtwoorden
  gebruikt zijn extra te monitoren.

  Voor meer informatie inclusief Indicators of Compromise (IOCs):
  https://www.clickstudios.com.au/advisories
   /Incident_Management_Advisory-01-20210424.pdf
  https://www.clickstudios.com.au/advisories
   /Incident_Management_Advisory-02-20210425.pdf
  https://www.clickstudios.com.au/advisories
   /Incident_Management_Advisory-04-20210428.pdf
  https://www.csis.dk/newsroom-blog-overview/2021
   /moserpass-supply-chain/

Mogelijke oplossingen
  Er is geen nieuwe update beschikbaar. De malafide update bestanden
  zijn inmiddels niet meer toegankelijk.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYIquGuEs56R4sCd0AQpE+wwAtsP57dFnh+/F85CFQj1QMXWqDJMbxAVy
qfkfqAPX4RJB/9Em3XZr3kUAWe1+/UoU8PhmRDhTf000VVpEJg8OwJxqjiab2Lxp
Hk6uNU/IfBAzYZ2nfY7IkPgM1AeBO3Av/ycO7ocRQFQdji0aEDdPRlJ/afT4xsIQ
oDqqQRkeK/eRnY0618LTNtiImjNnpbCSx00hMi6+d2Ynz543Q9Cwgp7wbrg4Sm5U
Olxvb2OM+ktNpsZTCL5/NrUesWpeT+NRJdsa4Zvh1sKkjfdy/Gboa06q4Je1JYOH
P7qFTETcu1RlUFN5jVEDwUaVP8FR17+3HlQtPCp27EU//AmoJ5PfH1XscuQxHP3q
N88fhuJfPh4NvWrsGtjYc3SCBPA0YBEcJSoeU1Rhi0rHj25NCQN5x0KBNbcj0G3v
N6nCKlfMHlKaKGBJC4TQn1+r7vykVvJ833Gfj888QxWfNzfVrjpLeocfR1sj7nqi
qc3z7yfrqnDlWvQBtr2aiKBdkIABRhRf
=MrEB
-----END PGP SIGNATURE-----