-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2021-0376
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-21227, CVE-2021-21228, CVE-2021-21229,
         CVE-2021-21230, CVE-2021-21231, CVE-2021-21232,
         CVE-2021-21233
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210428
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 90.0.4430.93
Platform(s)   : Linux
         macOS
         Windows

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

  Als gebruikelijk geeft Google weinig informatie prijs betreffende de
  details van de kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2021/04
   /stable-channel-update-for-desktop_26.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYIliUeEs56R4sCd0AQrQLAwAu8jy8sLNw2+gLeyqFLy0jwcJ6uXNhAuN
2YtmsDZ/GkWMDhi0DaYzndMbSqkAlqr27o/2l6haCXb7bdchnY60/AbDK3Q9PXsX
LeqtmHKwqmIUtykNcyMc/CLv/93la1iNE1JvBSIAKzndeweshTi97DwhyQB37DBN
1eSCY8879+/74ZmguTEgt91e6jKTyyYhy3zllSpgpnUKhhjrvMKlNbfc5cyxC3/N
6Xxt1RSBpjCJv4h+vajFVu6EojnHD1/Q/ny5vLEJuDOc1qB7ThBeAhSGSf6ECnUT
wG1VycmMjt3nx6vqy2e3vjikNKsS1r8gK6DDWbW2avexjnqO78VYUgG7L5FwoaUn
gBE9G4JcY0PU5tReMVtNvflIlFeRbnvP3PG38H/Nxrqh0b/4jHWnB8gvt8lg+UV6
/1rnLiZW8xkaSXC1vmxHvMFK8frnuK3rCrhompSU3QCS7BbNi4rbbwh/6IYzCdC8
AiI30rWNbv3MVEkDo2Be1tIoCRK1VepV
=z1XW
-----END PGP SIGNATURE-----