Kwetsbaarheden verholpen in NVidia drivers en tools

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 06-05-2021 NCSC-2021-0377  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-05-2021
medium
high
NCSC-2021-0377 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

NVidia heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de drivers en tools van GPU videokaarten. Kwaadwillenden kunnen de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service, het verkrijgen van systeemgegevens, of het uitvoeren van willekeurige code onder de rechten van de GPU. Omdat GPU drivers zeer dicht tegen het centrale deel van het besturingssysteem zitten, is uitvoer van willekeurige code met SYSTEM rechten niet uit te sluiten.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Linux
Microsoft Windows

Nvidia Control Panel
Nvidia Install Application
Nvidia Nview
Nvidia Wmi

Oplossingen

Oplossingen

NVidia heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in driver branches R390, R418, R450, R460 en R465. Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-1074, CVE-2021-1075, CVE-2021-1076, CVE-2021-1077, CVE-2021-1078, CVE-2021-1080, CVE-2021-1081, CVE-2021-1082, CVE-2021-1083, CVE-2021-1084, CVE-2021-1085, CVE-2021-1086, CVE-2021-1087

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 19
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.01 06-05-2021 NCSC-2021-0377  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-05-2021
medium
high
NCSC-2021-0377 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.00 28-04-2021 NCSC-2021-0377  
 
medium
high
Signed-PGP →  
28-04-2021
medium
high
NCSC-2021-0377 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.