-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2021-0382
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-25214, CVE-2021-25215, CVE-2021-25216
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210429
Toepassing   : ISC BIND
Versie(s)    : < 9.11.31
         < 9.16.15
         < 9.17.12
Platform(s)   :

Beschrijving
  ISC heeft kwetsbaarheden verholpen in BIND. De kwetsbaarheden kunnen
  door een kwaadwillende op afstand worden misbruikt voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service of, in beperkte
  omstandigheden, het uitvoeren van willekeurige code onder de rechten
  van named.

  Uitvoeren van willekeurige code is met de standaard configuratie van
  BIND niet mogelijk. Hiervoor dient de DNS server geconfigureerd te
  zijn om gebruik te maken van GSS-TSIG. Deze configuratie is
  gebruikelijk wanneer BIND in samenwerking met Samba en Active
  Directory wordt ingezet. GSS-TSIG maakt gebruik van een eigen SPNEGO
  key-uitwisseling welke onder 32-bits architectuur misbruikt kan
  worden voor uitvoeren van willekeurige code. Code gecompileerd voor
  64-bits architecturen zal bij misbruik crashen en geen code-executie
  tot gevolg hebben.

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  BIND 9.11.31, 9.16.15 en 9.17.12. Om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2021-25216 te verhelpen verwijdert ISC de code voor SPNEGO uit
  de broncode. Omdat andere implementaties van
  key-uitwisselingssystemen als MIT en Heimdal Kerberos breed
  beschikbaar en toepasbaar zijn, is de SPNEGO implementatie van ISC
  BIND overbodig geworden. Inzet van deze update vereist mogelijk
  controle op aanwezigheid en inzetbaarheid van dergelijke
  onderliggende programmatuur.

  Voor meer informatie, zie:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25214
  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25215
  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25216

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYIqb6OEs56R4sCd0AQrqfAwAo8Kmq2kvUX3dVRxCMpkhNO/Mm69TXYF6
RNG/0CfMIStv9tukMtRbkywQ3mfAFSWCU0XkXkswDogpeOeBoHKUW0cBKCA3EFpI
iS2cahETRD9M4E6SG1cdWqtMcIqCLDV5LvsicRwL11dpSkT9fXeGTqFq8xXGKmqt
atLE73xqr7sF+LaMqyqr7sL9yiPGHxy3fnnNQxpgTIkczvbero9cVP2NMOAhcGqb
n7kUo9Ct07sbFKe949LIKPP27OYo4qittK5J7kfukKas6IJ9YcYESvXLXsHPGwvr
gIBwkMkDkXeyJSytE37ljTCz/HhEgPcmqM6PlB69hYP4bBHiI8/UmIS9ppoFJ0o/
9U903/PShRj6cj2xQJBOE3pKqNnrDv+7x/rfCctm879Fp8Nes8OIESLDGnY9KkNx
LDqdXiUptx1eVgcNteke6BtUBppbYrjL21l3ehdMhOuOYi+cGxkZWvJ0MIYtLM1x
N3KO9nEVTRfUflboxfLsfLwtaMz0sCH1
=Z97x
-----END PGP SIGNATURE-----