-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2021-0382
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-25214, CVE-2021-25215, CVE-2021-25216
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210430
Toepassing   : ISC BIND
Versie(s)    : < 9.11.31
         < 9.16.15
         < 9.17.12
Platform(s)   : Ubuntu
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat Red Hat Enterprise Linux

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Oracle en Red Hat hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2021-25215 te verhelpen in respectievelijk Oracle Linux
  7 en RHEL 7.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  ISC heeft kwetsbaarheden verholpen in BIND. De kwetsbaarheden kunnen
  door een kwaadwillende op afstand worden misbruikt voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service of, in beperkte
  omstandigheden, het uitvoeren van willekeurige code onder de rechten
  van named.

  Uitvoeren van willekeurige code is met de standaard configuratie van
  BIND niet mogelijk. Hiervoor dient de DNS server geconfigureerd te
  zijn om gebruik te maken van GSS-TSIG. Deze configuratie is
  gebruikelijk wanneer BIND in samenwerking met Samba en Active
  Directory wordt ingezet. GSS-TSIG maakt gebruik van een eigen SPNEGO
  key-uitwisseling welke onder 32-bits architectuur misbruikt kan
  worden voor uitvoeren van willekeurige code. Code gecompileerd voor
  64-bits architecturen zal bij misbruik crashen en geen code-executie
  tot gevolg hebben.

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  BIND 9.11.31, 9.16.15 en 9.17.12. Om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2021-25216 te verhelpen verwijdert ISC de code voor SPNEGO uit
  de broncode. Omdat andere implementaties van
  key-uitwisselingssystemen als MIT en Heimdal Kerberos breed
  beschikbaar en toepasbaar zijn, is de SPNEGO implementatie van ISC
  BIND overbodig geworden. Inzet van deze update vereist mogelijk
  controle op aanwezigheid en inzetbaarheid van dergelijke
  onderliggende programmatuur.

  Voor meer informatie, zie:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25214
  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25215
  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25216

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1469.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:1469

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4929-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYIwA2uEs56R4sCd0AQrEbwv+Neih+3WHeXWCaThjhnAwNxwer/y+0LVU
RRStVA2gW/qRRBCnYVnwk/EswB40ccKHRG7Ndfruv2dbaCyYP2xYpPvNEc+llLEQ
Tl6Rf1Vq0/1DgmyETT9yW5RO81d7lEuHa+w/jVllOmQW9lY5YfJI1U4nXuYzUnBX
BgupvVjfv+5vVOP/0V2IY/C1/uYIxwJ8DNQeid4hUghSBTQdShDLvyonxI7j3c6T
vWPlH7Om2w/dNxFYnEkmp6ieym7BxC+lwMc8Yslh0l/qJtxnJpvnwmtd3HOjhfNw
P79xiyxj+jffEs0zEe4FOf0CjDh+/VpoUDbZVT2C0rbVVgQ21tzW+f7QJtAzHO93
t0kkri7y4k4JgWkqL2nUULptZFPzPagZf9vBfFXhh+jeq7nNJ1uYfcNTqbfEw+da
zAgVSGCbCqozAKUs46i6MhHUElf5qXEaKhj1jr9H/Kcos5beMdZw24wQa+qfnFYS
AB50ZKwsp3gUpnh1m+hRc1JsB1GPxx7k
=H42n
-----END PGP SIGNATURE-----