-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.09 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2021-0382
Versie     : 1.09
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-25214, CVE-2021-25215, CVE-2021-25216
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210712
Toepassing   : ISC BIND
         NetApp AFF
         NetApp FAS
         Netapp Active IQ Unified Manager
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  openSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in openSUSE Leap 15.3. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  ISC heeft kwetsbaarheden verholpen in BIND. De kwetsbaarheden kunnen
  door een kwaadwillende op afstand worden misbruikt voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service of, in beperkte
  omstandigheden, het uitvoeren van willekeurige code onder de rechten
  van named.

  Uitvoeren van willekeurige code is met de standaard configuratie van
  BIND niet mogelijk. Hiervoor dient de DNS server geconfigureerd te
  zijn om gebruik te maken van GSS-TSIG. Deze configuratie is
  gebruikelijk wanneer BIND in samenwerking met Samba en Active
  Directory wordt ingezet. GSS-TSIG maakt gebruik van een eigen SPNEGO
  key-uitwisseling welke onder 32-bits architectuur misbruikt kan
  worden voor uitvoeren van willekeurige code. Code gecompileerd voor
  64-bits architecturen zal bij misbruik crashen en geen code-executie
  tot gevolg hebben.

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  BIND 9.11.31, 9.16.15 en 9.17.12. Om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2021-25216 te verhelpen verwijdert ISC de code voor SPNEGO uit
  de broncode. Omdat andere implementaties van
  key-uitwisselingssystemen als MIT en Heimdal Kerberos breed
  beschikbaar en toepasbaar zijn, is de SPNEGO implementatie van ISC
  BIND overbodig geworden. Inzet van deze update vereist mogelijk
  controle op aanwezigheid en inzetbaarheid van dergelijke
  onderliggende programmatuur.

  Voor meer informatie, zie:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25214
  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25215
  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25216

  -= NetApp =-
  NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Active IQ en FAS/AFF. Voor meer informatie, zie:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210521-0006/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van bind9 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4909

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /LIBDOMDRHO23MHMZFPQGORUQ7JG4SFOV/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  openSUSE 15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /UD5BSX5LOILOZXTGH6JJ7MLM4XBTKK6O/

  openSUSE 15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /HSDG2HIUJDFCATG54EOVCAT5D4AVXXKE/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1469.html

  Oracle Linux 8:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1989.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. Tevens zijn updates uitgebracht voor Red Hat Enterprise
  Linux 8 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-25215 te verhelpen.
  U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:1469

  Red Hat Enterprise Linux 8 (CVE-2021-25215):
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:1989

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  SUSE 12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-May/018789.html

  SUSE 15:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-May/018788.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4929-1


Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYOx5BeEs56R4sCd0AQr5/gv8Cff7N7IszK/ZLdHi1l0aTux2Q+LspOu6
b2m8BZLh7a7seWchMeYhxQWkZQico8aYRCZttm/ZUZ0GuJ+3PF4lO+njn75R/hyd
LghyxNyguxB8emvrfE0vOrfCHhrq1l0CrqrfKO7zCLzeS99K6LQUEw1UokTaWASI
zI7IOkawW8DzZA0uZpohQO4Fee8LRowEAjK3fs/I65Y7iRKiJqsh23pTN+rY7m4g
2SfkGBsi7EHserCX42gwN3QM8A6dIkZv/7rdAm0i/3921A1EpJM/arI0E0M2XJj1
sAYGb08qtTvMAzscpv9EM/ixKhwx0lTQ+jwj48KrHwJMtQ/cFqQSFCQiHF6OU8rn
2XyD0bCWo3HnVXtKHiN+E5Mm+/iJvcJ3adgcm1US/YeYAO+wxCNTnXeNyECBymOk
IApWIvP+EOHg3yG/7PxHUh8E702eNyypWZcgm/Tv8qME36Xb/ASzTlmB+ZRY9E3e
QocyxI7aSYTrmHO7iMpJAXnbFB9nlXLi
=meHt
-----END PGP SIGNATURE-----