-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Sophos UTM
Advisory ID   : NCSC-2021-0387
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-20892, CVE-2020-1971, CVE-2020-8620,
         CVE-2020-8621, CVE-2020-8622, CVE-2020-8623,
         CVE-2020-8624
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210503
Toepassing   : Sophos UTM Network Appliance
Versie(s)    : < 9.706
Platform(s)   :

Beschrijving
  In Sophos UTM zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen. Een
  kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uit te voeren
  met de rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Sophos heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in UTM 9.706. Voor meer informatie, zie:

  https://community.sophos.com/utm-firewall/b/blog/posts
   /utm-up2date-9-706-released

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYI/6Y+Es56R4sCd0AQpx1Av9FzrMjPOgIADQDNorRD/Mp8KQNs13YuTS
kdqi8sFlV4nrNphjL13nDidDgKXcltmOy3aY9dNL5EWKSDDWihfSX37EQw2QH2IH
Ay6JOT4AXKw56RKPY06Zkc505mhTiCxIdilq8pupeeiWNofTtmyOSoPFUU+/mSgQ
r6SJNs3sOnu88zK666zfWJviK95gUXDxqc7jndT2NhgLmzaPgFrwmItXtAabD+Ga
7iqLZ2CeIUxdZvTb5NRbgR0J5iNSrcH2KNZxZWYOKACAbV7wjAMARzzUgldFKqu9
Uorb2E7nsbSPLmb7fR+uj4AYHm5lh2Z8yRVeJgQlbesZDmqYf75epndW3ZFPU5XV
rH5U0M+jWvhTMPV6gTQJdkxH1CjJMJvs1kICx0qJd4RJSAQxBaSwaAgqbTNcrkdC
llaqxGtsehovMij2cDNR6KuJ9q7za2JP+lq1AbgdjQROwZ7shL8vyfa4m7fqqUPs
6ZAbWhPUHqNrqibcq0vIAXaijVYbLF5N
=jpnu
-----END PGP SIGNATURE-----