Kwetsbaarheid verholpen in Apple producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 04-05-2021 NCSC-2021-0390  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
04-05-2021
medium
medium
NCSC-2021-0390 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in diverse Apple producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand mogelijk in staat willekeurige code uit te voeren in de context van de applicatie als hij de gebruiker weet te bewegen een malafide pagina te bezoeken.

De kwetsbaarheden met CVE-kenmerken CVE-2021-30661 en CVE-2021-30666 zijn enkel van toepassing op iOS versies lager dan 12.5.3.

Apple geeft aan dat alle kwetsbaarheden, zoals genoemd in dit beveilingsadvies, actief misbruikt worden.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple iOS
Apple iPadOS
Apple macOS

Oplossingen

Oplossingen

Apple heeft updates beschikbaar gesteld ('Security Update ') om de kwetsbaarheden te verhelpen.

macOS Big Sur 11.3.1 [Link]

iOS 12.5.3 [Link]

iOS en iPadOS 14.5.1 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-30661, CVE-2021-30663, CVE-2021-30665, CVE-2021-30666

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 04-05-2021 NCSC-2021-0390  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
04-05-2021
medium
medium
NCSC-2021-0390 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.