-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Redis
Advisory ID   : NCSC-2021-0398
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-29477, CVE-2021-29478
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210506
Toepassing   : Redis
Versie(s)    : < 6.0.13
         < 6.2.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Redis. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken of mogelijk willekeurige code uitvoeren met de rechten
  van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Redis heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://groups.google.com/g/redis-db/c/6GSWzTW0PR8/m/8FbdIEEoBAAJ

  Mitigerende maatregelen die genomen kunnen worden staan beschreven
  op de onderstaande pagina's:

  CVE-2021-29477:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-vqxj-26vj-996g

  CVE-2021-29478:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-qh52-crrg-44g3

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYJPN9eEs56R4sCd0AQq8YAv+NY6Tki7Okv9I3DCImNCfmWOy0jdLj/4E
ep5pVb/xfANQSUP77wB9074njRrcNjNZv8iqnhyh/TnildxQ7ZiVPoCrXR2MLSjI
IUyev8yGpmTfzDBEE4S9St0rRsS3bXUxXw6KOe/ibOrwl38flXFZlfPd2ZQ0kWOV
rTjcQtjIcTPcoViaxgehDlC3nP0A+0Sw/2A9pt+hXljW9Z9Pzz05KMdPdPPaDlmW
wqsPCzfLZlofQ8495U160eDz6UZ57RInA5zlzZUuzdQtgfAqpm7FHtNS0Qort+lT
CoFo9ocYKz20fkip2k4ZRR9ALWbtVT+gM6KHuw0WsCXLJQ5Bv47OT1OvsnxjH6v/
7H83hKXhnFz3ciKSpTvEy0sRazJy0wMcqN48ey39wPQGrK7s8103fu6CPNlDL6d0
ayI97G0LiX0Tw4eKYrmFwW3/6K4tGkGnypyV9RQKav2nQO9ioSnux5O4cR4mfeJD
JIeZMPx+hFzNC1+M44n9rlrp4aAQlkxG
=vwyU
-----END PGP SIGNATURE-----