-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Redis
Advisory ID   : NCSC-2021-0398
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-29477, CVE-2021-29478
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210510
Toepassing   : Redis
Versie(s)    : < 6.0.13
         < 6.2.3
Platform(s)   : OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Redis. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Redis. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken of mogelijk willekeurige code uitvoeren met de rechten
  van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Redis heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://groups.google.com/g/redis-db/c/6GSWzTW0PR8/m/8FbdIEEoBAAJ

  Mitigerende maatregelen die genomen kunnen worden staan beschreven
  op de onderstaande pagina's:

  CVE-2021-29477:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-vqxj-26vj-996g

  CVE-2021-29478:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-qh52-crrg-44g3

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /Z32YY6DUIFNGIYRC6JPVBZ2WTPYN5SOY/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYJjvqeEs56R4sCd0AQoHCwv/SNsO529aEKa33JD4ZYqdBn40JBOroTQT
lB9MTe1JsvGr07ykMXPJjvDjKzBBjdNE4M8xWEcCejk4krS6ul/on4D9eYlhJC32
C/nVkdslZaVyK2GIJBsywGAj6zwL9Iam33nDoyVRXzeGCS0x81AeYd0UAcODhoLF
cPWFP4iBw54SeVVXdUUq/X/erudsVOtfEnl1SIZDRTZVLOwxEg2P4LdFyS50xWVd
qnRFjqGWWftdYPf9e1RIAtA/VQQLylx7JbC/rLHdZau27jqvtsKaGtHCQYuICjUU
PZT6HjDg2/5EtIi4lg+l9gxKy/VF0M0ELc+dlR4rZCdXGbn/5aPsbn1ET/6TB7up
d501k2+Ol54uRbjvywwU7Sv60jB1HlVFmjAelIh+grtOPklyiUn9NtRqQnpfxXmr
H14q3RbU3cr/VifRzEa4fpTdlJXyaFxsy/Xt/RIeQvKKec8JyKesS0Z4qDu7/0Lv
S0p4hJ0I80BI9Ryn+8hcBj2T5D0J7axv
=yGXt
-----END PGP SIGNATURE-----